Dokumenty

Obecné dokumenty

Školní řád účinný od 3. 1. 2019
Provozní řád školní výdejny stravy
Pokyn ředitele školy k podávání informací a řešení stížností
Preventivní program 2021/2022
Harmonogram preventivního programu 2021/2022
Organizační řád školy

Distanční výuka – základní dokumenty a předpisy

Režim a pravidla distanční výuky – aktualizovaná verze od 22. 3. 2021
Obecné zásady hodnocení v distanční výuce
Zásady hodnocení za 1.pololetí 2020/2021
Režim a pravidla distanční výuky (verze platná do 21.3.2021)

Výroční zprávy příspěvkové organizace

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2021
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2020
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2019
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2018
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2017
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2016
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
Výroční zpráva příspěvkové organizace za rok 2012
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012
Výroční zpráva příspěvkové organizace za rok 2011
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011
Výroční zpráva příspěvkové organizace za rok 2010
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010
Výroční zpráva příspěvkové organizace za rok 2009
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009
Výroční zpráva příspěvkové organizace za rok 2008
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Výroční zprávy o podávání informací

Výroční zpráva o podávání informací – 2021
Výroční zpráva o podávání informací – 2020
Výroční zpráva o podávání informací – 2019
Výroční zpráva o podávání informací – 2018
Výroční zpráva o podávání informací – 2017
Výroční zpráva o podávání informací – 2016
Výroční zpráva o podávání informací – 2015
Výroční zpráva o podávání informací – 2014
Výroční zpráva o podávání informací – 2013
Výroční zpráva o podávání informací – 2012
Výroční zpráva o podávání informací – 2011
Výroční zpráva o podávání informací – 2010

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva ČŠI (říjen 2019)
Inspekční zpráva ČŠI (leden 2012)
Inspekční zpráva ČŠI (prosinec 2009)