Postup pro přihlášení

Školní agendu vedeme ve školním systému ŠKOLA ONLINE. Zde rodiče mohou sledovat studijní výsledky svých dětí. Žáci sem také mají přístup.
Pokud máte problém se ŠKOLOU ONLINE, kontaktujte paní Kočí Voznicovou nebo paní Bušovou.
Škola online