Prohlášení o přístupnosti

Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky

 • https://www.gvid.cz,
 • https://www.gvid.cz/dokumenty,
 • https://www.gvid.cz/prijimaci-rizeni.

Stav souladu

Tato internetová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný

 1. z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
  • Všechna videa na naších webových stránkách jsou umístěna na našem youtube kanálu. Většina z nich není otitulkována (kritérium 1.2.2) a nemají textový ani zvukový popis video obsahu (kritérium 1.2.3, 1.2.5, 1.2.7 a 1.2.8), také chybí překlad do znakového jazyka (kritérium 1.2.6).
  • Texty v odstavcích jsou zarovnány do bloku. Mají být zarovnány vlevo. Počet znaků na řádku máme větší než 80 znaků a řádkování je nastaveno na 125 % velikosti písma místo 150 % (kritérium 1.4.8). Není nastavena rozteč písma na 0,12 násobek velikosti písma a rozteč mezi slovy minimálně na 0,16 násobek velikosti písma (kritérium 1.4.12). Tyto úpravy textu nejsou provedeny, protože text je pak velmi špatně čitelný našimi žáky. Také žáky učíme základy správné typografie a nebylo by vhodné tyto zásady na webu nepoužívat.
  • Všechny funkce obsahu není možné ovládat přes klávesnici (kritérium 2.1.1, 2.4.3, 2.4.7).
  • Nemáme k dispozici mechanismus, který umožňuje přeskočit bloky obsahu (kritérium 2.4.1).
  • Uživatel nemá k dispozici informaci o své aktuální pozici (kritérium 2.4.8).
  • Na našem webu je jeden textový soubor ve formátu .doc a to v přijímacím řízení. Soubor je určen pro uchazeče o přestup na naší školu. Lze ho otevřít v editoru MS Word a v jemu kompatibilních programech.
 2. z důvodu nepřiměřené zátěže
  • Na našem webu se vyskytují desítky dokumentů ve formátu pdf, které nejsou v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. Úprava těchto dokumentů by byla časově i finančně velice náročná. Nové pdf dokumenty, pokud je budeme vytvářet my, budeme upravovat tak, aby byly v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. Informace z těchto pdf dokumentů budou poskytnuty telefonicky, nebo v textové podobě na žádost poslanou e-mailem.
  • Na stránce https://www.gvid.cz/prijimaci-rizeni. je použit prvek od společnosti Google, jehož funkcionalitu nemůžeme z licenčních důvodů změnit. A tedy nemůžeme změnit ani kontrastní poměry textu vůči pozadí. Názvy souborů jsou k dispozici pro čtečky obrazovek a názvy souborů popisně identifikují obsah. Změna tohoto řešení by škole způsobila nepřiměřenou zátěž a nabízíme tak možnost seznámit se s dokumenty jiným způsobem. Informace budou poskytnuty telefonicky, nebo v textové podobě na žádost poslanou e-mailem (příloha emailu ve formátu Word jde přes čtečku již přečíst).

Většinu selhání odstraníme v blízké době, kdy budeme vytvářet nové webové stránky.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 29. 6. 2021 a provedeno vlastním posouzením.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail webmaster@gvid.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4, 140 21
e-mail: pristupnost@mvcr.cz