Přijímací řízení a přestupy

Přijímací řízení pro uchazeče o studium do prvního ročníku studia

Pro školní rok 2021/2022 otevíráme pro první ročníky následující obory:

Název školního vzdělávacího programu (ŠVP) Kód oboru Název oboru Délka studia Forma studia Výkony 2021/2022
Gymnázium – všeobecné 4L 79-41-K/41 Gymnázium 4 roky Denní 2 třídy
Gymnázium – programování 6L 79-41-K/61 Gymnázium 6 let Denní 2 třídy

Termíny přijímacího řízení
V prvním kole přijímacího řízení se konají jednotné přijímací testy z matematiky a českého jazyka a literatury organizované CERMATem, a to v následujících termínech:

  • pondělí 12. dubna a úterý 13. dubna 2021 (pro čtyřleté studium)
  • středa 14. dubna a čtvrtek 15. dubna 2021 (pro šestileté studium)

Písemné zkoušky se konají pouze formou celostátního zadání od společnosti CERMAT. Na jejich stránkách najdete i ukázky testů.

Den otevřených dveří
Podrobnější informace můžete získat během dne otevřených dveří, který u nás byl v úterý 12. ledna 2021 online formou. Na stránky dne otevřených dveří můžete stále vstoupit zde.

Kritéria pro přijímací řízení:

Přihláška ke studiu
Pro rok 2021 je vydaný editovatelný tiskopis přihlášky. Jeho použití je podmíněno oboustranným vytištěním (i černobíle) na jeden list! Při vyplňování přihlášky prosím dbejte na uvedení správného názvu vybrané školy (Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace). Na přihlášce nevyžadujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Informace o tom, jakým způsobem, v jakém rozsahu a v jakých lhůtách zpracováváme osobní údaje uchazečů a jejich zákonných zástupců uvedené v přihlášce najdete zde.

Písemné zkoušky se konají pouze formou celostátního zadání od společnosti CERMAT. Na jejich stránkách najdete i ukázky testů. Přípravné kurzy nerealizujeme.

Přijímání přihlášek ke studiu
Přihlášky ke studiu přijímáme každý pracovní den v době 7.45–11.45 a 12.45–15.30 na sekretariátě školy. Přihlášky musí být předány škole do 1. března 2021.


Podrobnější informace podává Ing. Ladislav Kvapil, statutární zástupce ředitele, kvapil@gvid.cz.