Erasmus+

Naše škola v červnu 2022 získala grant v programu Erasmus+ výzvě KA122-SCH (krátkodobé projekty mobilit v programu Erasmus+ odborné vzdělávání) pro projekt „Rozvoj jazykových dovedností učitelů Gymnázia Brno, Vídeňská příspěvková organizace“. Projekt trvá po dobu 18 měsíců od 1. 6. 2022 do 30. 11. 2023.
Na naší škole bychom rádi zavedli nové metody vzdělávání, rozšířili obsah učiva o oblast umělé inteligence a strojového učení. Rovněž bychom rádi začali spolupracovat se školami v zahraničí na přípravě výuky, materiálů, sdílení zkušeností a vedení společných on-line hodin. Jedna z hlavních potřeb tedy je rozvoj jazykových dovedností učitelů a zlepšení aktivního používání cizího jazyka.

V projektu Erasmus+ jsme si tedy stanovili následující cíle:

  • Zvýšení jazykových dovedností o jeden stupeň u všech zapojených učitelů v průběhu projektu.
  • Realizovat přípravu výuky ve spolupráci se školou v zahraničí s využitím cizího jazyka (angličtina, němčina).
  • Zahrnutí dalších učitelů školy a studentů do projektu.

logo Evropské unieakreditace Erasmus

Projekt je financován Evropskou unií

Projekt má své samostatné stránky na adrese erasmus.gvid.cz.