Organizace školního roku 2022/2023

Úřední hodiny pro veřejnost
pondělí, středa 8.00–11.45 a 12.45-15.30 hodin
úterý, čtvrtek, pátek  8.00–11.45 hodin

Školní metodik prevence
Kontakt: Mgr. Martin Dufek, dufek@gvid.cz, klapka 24
Konzultační hodiny: pátek 15.00–16.30 nebo po domluvě

Výchovný poradce
Kontakt: Mgr. Petr Sekanina, sekanina@gvid.cz, klapka 26
Konzultační hodiny: úterý 13.30–14.20 hodin, středa 10–11 hodin nebo po domluvě

Vedoucí Školního poradenského pracoviště a výchovný poradce
Kontakt: Mgr. Jindřich Svoboda, svoboda@gvid.cz, klapka 27
Konzultační hodiny: úterý 10.00–10.30 hodin nebo po domluvě

Harmonogram školního roku
začátek školního roku čtvrtek 1. září 2022
podzimní prázdniny středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022
vánoční prázdniny pátek 23. prosince 2022 – pondělí 2. ledna 2023
pololetní vysvědčení úterý 31. ledna 2023
pololetní prázdniny pátek 3. února 2023
jarní prázdniny 13. března – 19. března 2023
velikonoční prázdniny čtvrtek 6. dubna 2023
závěrečné vysvědčení pátek 30. června 2023
hlavní prázdniny 1. července – 3. září 2023

Den otevřených dveří (pro zájemce o studium)
úterý 17. ledna 2023

Pedagogické rady
úterý 8. 11. 2022, úterý 24. 1. 2023, úterý 18. 4. 2023, úterý 27. 6. 2023

Uzavření absence a klasifikace za 1. pololetí
pátek 20. ledna 2023

Uzavření absence a klasifikace za 2. pololetí
pátek 23. června 2023

Třídní schůzky (po skončení se konají hovorové hodiny)
4. 10. 2022 – shromáždění SR, 8. 11. 2022, 18. 4. 2023

Hovorové hodiny
4. 10. 2022, 8. 11. 2022, 20. 12. 2022, 18. 4. 2023

Přijímací zkoušky
13. – 18. 4. 2023 (10. a 11. 5. náhradní termín)

Volno pro žáky z organizačních důvodů
ve dnech přijímacích zkoušek pro určené třídy a 21. 4. 2023 – celostátní kolo Gymnasia Cantant

Předvánoční koncert Mladých madrigalistů
13. 12. 2022

Celostátní kolo Gymnasia Cantant
20. – 22. 4. 2023

Reprezentační ples Spolku rodičů
24. 3. 2023

Ekologické kurzy
22. – 26. 5. 2023 – třídy 2.A a 2.B
29. 5. – 2. 6. 2023 – třídy 4.F a 4.G

Sportovní kurz – třídy 3.A, 3.B, 5.F a 5.G
5. – 9. 6. 2023

Maturitní zkoušky
Uzavření klasifikace a absence maturantů za 2. pololetí: pátek 14. dubna 2023
Pedagogická rada: úterý 18. dubna 2023
Vydávání vysvědčení: čtvrtek 20. dubna 2023
Volno na přípravu k maturitním zkouškám: 24. až 28. dubna 2023

Písemná práce z českého jazyka: středa 5. dubna 2023
Písemná práce z cizího jazyka: čtvrtek 13. a pátek 14. dubna 2023
Didaktické testy společné části: 2. až 5. května 2023
Ústní zkoušky tříd 6.F a 6.G: od úterý 16. až 19. května 2023
Ústní zkoušky tříd 4.A a 4.B: od pondělí 22. až 26. května 2023

Časový plán vyučovacích hodin a přestávek
hodina čas přestávka délka
1. 08.00–08.45 08.45–8.55 10 minut
2. 08.55–09.40 09.40–9.55 15 minut
3. 09.55–10.40 10.40–10.50 10 minut
4. 10.50–11.35 11.35–11.45 10 minut
5. 11.45–12.30 12.30–12.40 10 minut
6. 12.40–13.25 13.25–13.30 5 minut
7. 13.30–14.15 14.15–14.20 5 minut
8. 14.20–15.05 15.05–15.10 5 minut
9. 15.10–15.55 15.55–16.00 5 minut
10. 16.00–16.45 16.45–16.50 5 minut
Velká přestávka 09.40–09.55
První polední přestávka mezi dopoledním
a odpoledním vyučováním
11.35–12.40
Druhá polední přestávka mezi dopoledním
a odpoledním vyučováním
12.30–13.30
Třetí polední přestávka mezi dopoledním
a odpoledním vyučováním
13.25–14.20