Organizace školního roku 2021/2022

Úřední hodiny pro veřejnost
pondělí, středa 8.00–11.45 a 12.45-15.30 hodin
úterý, čtvrtek, pátek  8.00–11.45 hodin

Školní metodik prevence
Kontakt: Mgr. Martin Dufek, dufek@gvid.cz, klapka 24
Konzultační hodiny: pátek 15.00–16.30 nebo po domluvě

Výchovný poradce
Kontakt: Mgr. Petr Sekanina, sekanina@gvid.cz, klapka 26
Konzultační hodiny: úterý 13.30–14.20 hodin, středa 10–11 hodin nebo po domluvě

Vedoucí Školního poradenského pracoviště a výchovný poradce
Kontakt: Mgr. Jindřich Svoboda, svoboda@gvid.cz, klapka 27
Konzultační hodiny: úterý 10.00–10.30 hodin nebo po domluvě

Harmonogram školního roku
začátek školního roku středa 1. září 2021
podzimní prázdniny středa 27. října a pátek 29. října 2021
vánoční prázdniny čtvrtek 23. prosince 2021 – neděle 2. ledna 2021
pololetní vysvědčení pondělí 31. ledna 2022
pololetní prázdniny pátek 4. února 2022
jarní prázdniny 7. března – 13. března 2022
velikonoční prázdniny čtvrtek 14. dubna 2022
závěrečné vysvědčení čtvrtek 30. června 2022
hlavní prázdniny pátek 1. července – středa 31. srpna 2022

Den otevřených dveří (pro zájemce o studium)
úterý 18. 1. 2022

Pedagogické rady
úterý 9. 11. 2021, úterý 25. 1. 2022, úterý 5. 4. 2022, pondělí 27. 6. 2022

Uzavření absence a klasifikace za 1. pololetí
pátek 21. 1. 2022

Uzavření absence a klasifikace za 2. pololetí
úterý 21. června 2022

Třídní schůzky (po skončení se konají hovorové hodiny)
12. 10. 2021 – shromáždění SR, 9. 11. 2021, 5. 4. 2022

Hovorové hodiny
14. 12. 2021

Přijímací zkoušky
12. a 13. 4. 2022 do čtyřletého oboru
19. a 20. 4. 2022 do šestiletého oboru

Volno pro žáky z organizačních důvodů
ve dnech přijímacích zkoušek 19. a 20. dubna

Předvánoční koncert Mladých madrigalistů
6. 12. 2021 – online

Reprezentační ples Spolku rodičů
únor 2022

Celostátní kolo Gymnasia cantant
21.–23. 4. 2022

Ekologické kurzy
23. 5. – 27. 5. 2022 (2.A, 2.B) a 30. 5. – 3. 6. 2022 (4.F, 4.G)

Sportovní kurz
6. 6. – 10. 6. 2022 (3.A, 3.B, 5.F, 5.G)

Maturitní zkoušky
Uzavření klasifikace a absence maturantů za 2. pololetí:  středa 13. 4. 2022
Pedagogická rada: úterý 19. 4. 2022
Vydávání vysvědčení: čtvrtek 21. 4. 2022
Volno na přípravu k maturitním zkouškám: 25.–29. 4. 2022

Písemná práce z českého jazyka: pondělí 11. 4. 2022
Písemná práce z cizího jazyka: úterý 12. a středa 13. 4. 2022
Didaktické testy společné části: 2.–5. 5. 2022
Ústní zkoušky tříd 6.F a 6.G: 16.–20. 5. 2022
Ústní zkoušky tříd 4.A a 4.B: 23.–27. 5. 2022

Časový plán vyučovacích hodin a přestávek
hodina čas přestávka délka
1. 08.00–08.45 08.45–8.55 10 minut
2. 08.55–09.40 09.40–9.55 15 minut
3. 09.55–10.40 10.40–10.50 10 minut
4. 10.50–11.35 11.35–11.45 10 minut
5. 11.45–12.30 12.30–12.40 10 minut
6. 12.40–13.25 13.25–13.30 5 minut
7. 13.30–14.15 14.15–14.20 5 minut
8. 14.20–15.05 15.05–15.10 5 minut
9. 15.10–15.55 15.55–16.00 5 minut
10. 16.00–16.45 16.45–16.50 5 minut
Velká přestávka 09.40–09.55
První polední přestávka mezi dopoledním
a odpoledním vyučováním
12.30–13.30
Druhá polední přestávka mezi dopoledním
a odpoledním vyučováním
13.25–14.20