Organizace školního roku 2023/2024

Úřední hodiny pro veřejnost
pondělí, středa 8.00–11.45 a 12.45-15.30 hodin
úterý, čtvrtek, pátek  8.00–11.45 hodin

Školní metodik prevence
Kontakt: Mgr. Martin Dufek, dufek@gvid.cz, klapka 24
Konzultační hodiny: pátek 14.00–16.00 nebo po domluvě

Výchovný poradce
Kontakt: Mgr. Petr Sekanina, sekanina@gvid.cz, klapka 26
Konzultační hodiny: pondělí a středa 7. vyučovací hodina, čtvrtek 2. vyučovací hodina nebo po domluvě

Vedoucí Školního poradenského pracoviště a výchovný poradce
Kontakt: Mgr. Jindřich Svoboda, svoboda@gvid.cz, klapka 27
Konzultační hodiny: pondělí 9.00–10.00 hodin nebo po domluvě

Harmonogram školního roku
začátek školního roku pondělí 4. září 2023
podzimní prázdniny čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
vánoční prázdniny sobota 23. prosince 2023 – úterý 2. ledna 2024
pololetní vysvědčení středa 31. ledna 2024
pololetní prázdniny pátek 2. února 2024
jarní prázdniny 5. února – 11. února 2024
velikonoční prázdniny čtvrtek 28. března 2024
závěrečné vysvědčení pátek 28. června 2024
hlavní prázdniny 29. červen – 1. září 2024

Den otevřených dveří pátek 17. listopadu 2023 (setkání absolventů) a sobota 13. ledna 2024 (pro zájemce o studium)

Pedagogické rady
úterý 14. 11. 2023, úterý 30. 1. 2024, úterý 9. 4. 2024, úterý 25. 6. 2024

Uzavření absence a klasifikace za 1. pololetí
pátek 26. 1. 2024

Uzavření absence a klasifikace za 2. pololetí
pátek 21. 6. 2024

Třídní schůzky (po skončení se konají hovorové hodiny)
3. 10. 2023 – shromáždění SR, 14. 11. 2023, 9. 4. 2024

Hovorové hodiny
3. 10. 2023, 14. 11. 2023, 19. 12. 2023, 9. 4. 2024

Přijímací zkoušky
12.–17. 4. 2024 (náhradní termíny 29. a 30. 4. 2024)

Volno pro žáky z organizačních důvodů
29. 9. 2023, ve dnech přijímacích zkoušek pro určené třídy a ve dni celostátního kola Gymnasia Cantant 19. 4. 2024

Předvánoční koncert Mladých madrigalistů
6. 12. 2023

Celostátní kolo Gymnasia Cantant
18.–20. 4. 2024

Reprezentační ples Spolku rodičů
pátek 15. 3. 2024

Lyžařský kurz 1. AB, 3. FG
8.–12. 1. a 28. 1. – 1. 2. 2024

Ekologické kurzy
2. A a 4. G: 27.–31. 5. 2024
2. B a 4. F: 3.–7. 6  2024

Sportovní kurz 3. AB, 5.FG
10.–14. 6. 2024

Maturitní zkoušky
Uzavření klasifikace a absence maturantů za 2. pololetí: čtvrtek 25. 4. 2024
Pedagogická rada: pondělí 29. 4. 2024
Vydávání vysvědčení: úterý 30. 4. 2024
Volno na přípravu k maturitním zkouškám: 13.–17. 5. 2024

Písemná práce z českého jazyka: 10. 4. 2024
Písemná práce z cizího jazyka: 11.–12. 4. 2024
Didaktické testy společné části: 2.–6. 5. 2024
Ústní zkoušky
6. FG: 20.–24. 5. 2024
4. AB 27.–31. 5. 2024

Časový plán vyučovacích hodin a přestávek
hodina čas přestávka délka
1. 08.00–08.45 08.45–8.55 10 minut
2. 08.55–09.40 09.40–9.55 15 minut
3. 09.55–10.40 10.40–10.50 10 minut
4. 10.50–11.35 11.35–11.45 10 minut
5. 11.45–12.30 12.30–12.40 10 minut
6. 12.40–13.25 13.25–13.30 5 minut
7. 13.30–14.15 14.15–14.20 5 minut
8. 14.20–15.05 15.05–15.10 5 minut
9. 15.10–15.55 15.55–16.00 5 minut
10. 16.00–16.45 16.45–16.50 5 minut
Velká přestávka 09.40–09.55
První polední přestávka mezi dopoledním
a odpoledním vyučováním
11.35–12.40
Druhá polední přestávka mezi dopoledním
a odpoledním vyučováním
12.30–13.30
Třetí polední přestávka mezi dopoledním
a odpoledním vyučováním
13.25–14.20