Zaměstnanci gymnázia

Telefonní číslo školy: 543 421 751

Ředitel školy
Mgr. David Andrle, M-Z, andrle@gvid.cz, klapka 15

Statutární zástupce ředitele školy
Ing. Ladislav Kvapil, IVT-ET-EN, kvapil@gvid.cz, klapka 34

Zástupce ředitele školy
Mgr. Martin Dufek, M-Z, dufek@gvid.cz, klapka 24

Školní poradenské pracoviště
Mgr. Martin Dufek, školní metodik prevence, dufek@gvid.cz, klapka 24
Mgr. Petr Sekanina, výchovný a kariérní poradce, sekanina@gvid.cz, klapka 26
Mgr. Jindřich Svoboda, vedoucí pracoviště, studijní a výchovný poradce, svoboda@gvid.cz, klapka 27
Mgr. Petr Vaněk, školní psycholog, vanek@gvid.cz

Třídní učitelé ve třídách čtyřletého studia
1. A     Mgr. Lucie Chromcová, Aj-M, klapka 25
1. B     Mgr. Martina Palová, Nj-Fj, klapka 32
2. A     Mgr. Jana Dofková, Aj-Zsv, klapka 29
2. B     Mgr. Tereza Koblihová, Aj-Ivt, klapka 38
3. A     Mgr. Pavel Čech, Ph.D., Fj-Zsv, klapka 27
3. B     Mgr. Jitka Oujezdská, Aj-Vv, klapka 30
4. A     Mgr. Radomír Talafa, Čj-D, klapka 29
4. B     PaedDr. Miloš Doležal, Z-Tv, klapka 26

Třídní učitelé ve třídách šestiletého studia
1. F     Mgr. Eva Lakomá, Čj-Vv, klapka 33
1. G     Mgr. Lenka Kramářová , M-F-Ivt, klapka 23
2. F     Mgr. Petr Sekanina, Z-Tv, klapka 26
2. G     Mgr. Kateřina Sekaninová, M-Ch, klapka 21
3. F     Mgr. David Dallago, D-Zsv, klapka 29
3. G     Mgr. Jindřich Svoboda, Zsv-Pdg, klapka 27
4. F     Mgr. Šárka Straková, Fj-D, klapka 32
4. G     Mgr. Jitka Dufková, Nj-D, klapka 30
5. F     Mgr. Monika Ležatková, Čj-D, klapka 17
5. G     Mgr. Jana Bukvaldová, M-Tv, klapka 28
6. F     Mgr. Jiří Strumienský, M-F, klapka 23
6. G     Mgr. Eva Garguláková,  Bi-Tv, klapka 22

Netřídní učitelé
Mgr. Jana Bauerová, M-Ivt-Tv, klapka 20
PhDr. Ivana Bergerová,  Aj-Rj-Pdg, klapka 30
RNDr. Dagmar Bradáčová, M-F, klapka 23
Mgr. Hana Bušová, M-F-Ivt, klapka 28
Mgr. Jaroslav Černocký,  Čj-Filosofie, sbormistr, klapka 33
Mgr. Lucie Drimlová,  M-Ivt, klapka 28
Mgr. Michal Dujka, Čj-Tv, klapka 37
Mgr. Lenka Haraštová,  Aj-Rj-Psych, klapka 32
Mgr. Helena Jankovská,  Hv, klapka 33
PaedDr. Iva Klímková,  Čj-Hv, klapka 33
RNDr. Radka Kočí Voznicová, Ph.D., M-IVT-Ch, klapka 20
Mgr. Martina Kopečková, M-Ivt, klapka 36
Mgr. Radek Johannes Kopečný, Čj-Aj, klapka 37
Mgr. Jana Kratochvílová , Aj-Nj, klapka 25
Mgr. Pavel Kvasnička, Z-Tv, klapka 26
Mgr. Andrea Kytlicová, Čj-Nj, klapka 17
Ing. David Martinek,  Ivt, klapka 36
RNDr. Hana Mášová,  M-Bi-Ivt, klapka 22
Mgr. Marcela Melcherová, Bi-Tv, klapka 26
Mgr. Tereza Mikeska, Čj-Aj-Zsv, klapka 38
Mgr. Kristýna Onderková, Aj, klapka 38
Mgr. Zuzana Raiserová,  Čj-Nj, klapka 17
Mgr. Galina Slámová, Bi-Ch, klapka 22
Bc. Jakub Sochor , M-F, klapka 23
Mgr. Ondřej Šáro, Nj-D, klapka 32
Mgr. Petr Šatný, Ph.D. , M-Ivt, klapka 36
Mgr. Soňa Ševelová, Bi-Ch, klapka 21

Ekonomicko-správní zaměstnanci
Marie Surá, DiS., ekonomka školy, klapka 16
Hana Lattenbergová, účetní, pokladní, klapka 16
Milada Zicháčková, sekretářka, referentka, klapka 12
Ivana Rolencová, mzdová účetní, klapka 14
Lenka Kamenská, vedoucí školní jídelny, klapka 19
Mgr. Olga Mollová, vedení školní knihovny, klapka 37
Lucie Sukupová, výdej stravy
Hrofchuk Nataliya, výdej stravy, úklid
Monika Boháčková, úklid
Libuša Syrová, úklid
Hana Hanušová, vrátná, úklid
Mária Malicherová, vrátná
Roman Lugoš, školník, údržba