Archív

Republikové finále SOČ

Naši sočkařiV pardubickém finále SOČ se dařilo výborně našim studentům. Pátá místa vybojovali v oborech č. 5 (Molekulární biologie) a č. 13 (Ekonomika a řízení) Petr Prudil (5. G) a Ondřej Sýkora (5. F). Michal Křipač (5. G) byl v oboru č. 18 (Informatika) devátý. Desátá místa obsadily Klára Belzová (5. G) v oboru č. 17 (Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory) a Justýna Hrubšová (5. G) v oboru č. 14 (Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času). Veronika Králíková (3. B) skončila v oboru č. 7 (Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství) na 11. pozici.
Všem našim studentům blahopřejeme za skvělé výsledky a za celoroční práci na projektech!

Tato aktualita byla publikována 24. 6. 2024 v sekci Soutěže.

Mezinárodní filozofická olympiáda 2024 v Helsinkách

to je onNáš student Honza Hierman (4. A) se zúčastnil Mezinárodní filozofické olympiády. Kromě vlastní soutěže, v níž byl jedním z hlavních témat argumentační eseje v angličtině fenomén umělé inteligence, se Honza zúčastnil řady odborných přednášek (témata demokracie, klimatické změny, práva zvířat a další). Bohatý byl i doprovodný program (sauna, památky, příroda). Honzovi za jeho účast blahopřejeme a držíme palce do následujícího maturitního týdne!

Tato aktualita byla publikována 21. 5. 2024 v sekci Soutěže.

Bonjour Brno

koláž z prací a diplomůVýtvarná soutěž „Surrealistické hry letní olympiády a paralympiády Paříž 2024“ byla pro naše studenty velmi úspěšná.
Oceněné výtvarné práce se vystavovaly u příležitosti 30. ročníku festivalu francouzské kultury Bonjour Brno.
Vojtěch Šupler, 6. G – 2. místo, Lucie Šebková, 4. B – 3. místo, Kateřina Janáčková, 2. B a Eliška Otýpková, 2. A – získaly Čestné uznání a práce Natálie Nohálové byla vystavena mimo soutěž.
Blahopřejeme!

Tato aktualita byla publikována 21. 5. 2024 v sekci Soutěže.

Skvělé výsledky v krajském kole SOČ

výsledková listina žáků GVIDNašim studentům se parádně dařilo v krajském kole SOČ. Klára Belzová, Michal Křipač (oba 5. G) a Ondra Sýkora (5. F) ve velké konkurenci vyhráli obory č. 17, 18 a 13. Veronika Králíková (3. B) byla druhá v oboru č. 7. Petr Prudil a Justýna Hrubšová (oba 5. G) obsadili 3. místo v oborech č. 5 a č. 14. Čtvrtá místa získali Albert Hájek a Michal Růžička (oba 5. F) v oborech č. 10 a 17. Kompletní výsledky jsou v přiložené tabulce.
Všem postupujícím do republikového kola držíme pěsti a všem soutěžícím děkujeme za vynikající reprezentaci školy v této prestižní odborné soutěži!

Tato aktualita byla publikována 10. 5. 2024 v sekci Soutěže.

Úspěšné projekty v soutěži Člověk a společnost

Logo školního roku 2023/24V celorepublikové sociologické soutěži Člověk a společnost se tradičně dařilo společenskovědním projektům našich studentů. V kategorii Výzkum ve zlatém pásmu zvítězil H. Nespěšný (5. G) s prací Způsoby trestání ve školách a 2. a 3. místo vybojovaly T. Doleželová a V. Chovancová (obě 3. B) s projekty Příběh rodiny Hrnčířů za kolektivizace, resp. Nedostatečná sexuální výchova na základních školách. V bronzovém pásmu se umístili A. Podracká (5. F) a J. Drozd s T. Buňkou (oba 5. G).
Všem našim studentům blahopřejeme a přejeme jim hodně dalších úspěchů!

Tato aktualita byla publikována 29. 4. 2024 v sekci Soutěže.

Máme stříbro z Chemické olympiády

naši nejlepší mladí chemiciNaši nadějní chemici Lucie Kostková (3. G), Jakub Dojiva (3. G) a Petr Rusňák (3. F) se ve středu 10. 4. 2024 zúčastnili krajského kola Chemické olympiády. Petr Rusňák zde ve velké konkurenci vybojoval skvělé 2. místo.
Petrovi blahopřejeme a všem třem účastníkům děkujeme za vynikající reprezentaci našeho gymnázia.

Tato aktualita byla publikována 23. 4. 2024 v sekci Soutěže.

Krajské kolo Dějepisné soutěže gymnázií

Logo školního roku 2023/24Ve středu 3. dubna 2024 se na gymnáziu Brno, tř. Kpt. Jaroše konal 32. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií. Téma letošního ročníku bylo – EVROPSKÉ DĚJINY V LETECH 1975–2000. Tříčlenný tým složený ze studentů třídy 5. G, Danny Ryška, Michal Burkoň a David Hrozek, vybojoval ve velké konkurenci 28 gymnázií krásné 9. místo.
Studentům děkujeme za nasazení a elán, který věnovali přípravě na takto nelehkou soutěž.
Poděkování patří také Spolku rodičů za finanční odměnu studentům.

Nezapomenutelná, trochu strašidelná a velmi jedinečná

v HaDivadleTaková je rok od roku Noc s příběhy. Každoročně ji pořádají vyučující českého jazyka s maturanty, kteří pro nás, zájemce z nižšího gymnázia, mají nachystaný program. Pokaždé se harmonogram v daný večer až noc trochu mění, nelze tedy očekávat, že bude stejný či výrazně odlišný oproti předešlému roku.

Naposledy, kdy se tato akce uskutečnila, byla noc z pátku 22. března na sobotu 23. března 2024. Začalo se kolem třetí hodiny odpolední “ubytováním” v učebnách a následným seznámením mezi jednotlivými účastníky akce. Po příjemném seznámení přišla na řadu exkurze do HaDivadla, kde jsme se podívali nejen do zákulisí, ale zkusili si například zahrát “zmraženou scénu”. S návratem zpět do školy přicházela také pauza na večeři z vlastních zásob. Pokračujte ve čtení

Národní konference EYP v Ostravě

účastníciPetr Klíč z 2. A se zúčastnil NVK Evropského parlamentu mládeže, která se konala 21.–24. 3. 2024 v Ostravě. V komisi zaměřené na „Industry, research and energy“ úspěšně obhájil rezoluci týkající se výroby mikročipů.
Blahopřejeme!
Také děkujeme Spolku rodičů za uhrazení účastnického poplatku.

Okresní kolo SOČ

Logo školního roku 2023/24V okresním kole SOČ se dařilo našim studentům v oborech č. 14 a 3. Justýna Hrubšová (5. G) obor č. 14 vyhrála a Aneta Judexová (3. A) skončila na druhém místě. V oboru č. 3 Jakub Mička (5. G) obsadil 5. místo. Všichni tři postupují do krajského kola, kde na ně již čekají další naši studenti, kteří postoupili přímo ze školního kola. Blahopřejeme!

Tato aktualita byla publikována 4. 4. 2024 v sekci Soutěže.

Den ptactva

účastníci akce s diplomem v rohuDne 26. 3. 2024 se uskutečnila soutěž Den ptactva pro školy, kterou pořádá ZOO Brno. Družstvo ve složení Anna Procházková (2. G), Dominik Steskal (2. F) a Adéla Ráhelová (2. F) získalo 2. místo z 20 soutěžních skupin.
Gratulujeme. PKBCh

Tato aktualita byla publikována 27. 3. 2024 v sekci Soutěže.

Okresní kolo Biologické olympiády

diplomDne 19. 3. 2024 proběhlo v Lužánkách – středisku volného času okresní kolo BiO. Náš žák Dominik Stejskal (2. F) získal v tomto kole krásné 3. místo a postupuje do krajského kola. Gratulujeme k úspěchu.
PK BCH

Tato aktualita byla publikována 21. 3. 2024 v sekci Soutěže.

Krajské kolo soutěže ve francouzském jazyce

Logo školního roku 2023/24V krajském kole soutěže naši školu pěkně reprezentovali Jan Pichl (2. F) a Filip Skalák (4. F). V kategorii ZŠ/VG II obsadil Honza vynikající 4. místo a v kategorii SŠ byl Filip devátý. Děkujeme za reprezentaci školy!

Tato aktualita byla publikována 19. 3. 2024 v sekci Soutěže.

Školní přehlídka úspěšných prací SOČ

naši sočkařiV úterý 27. 2. 2024 se na naší škole uskutečnila každoroční školní přehlídka úspěšných prací SOČ, v rámci níž mají studenti třetích a pátých ročníků možnost odprezentovat výsledky svých prací z vybraných volitelných seminářů. V tomto školním roce se na přehlídce sešlo 16 odborných prací z celkem 12 oborů, přičemž prezentující byli nuceni v rámci své prezentace čelit také následným dotazům ze strany odborné poroty. Naskytla se jim tak ojedinělá příležitost vyzkoušet si nejenom vlastní odborné znalosti tématu, ale též ověřit si své prezentační, rétorické a argumentační dovednosti. Jak je již na naší škole dobrým zvykem, členy jednotlivých porot byli nejenom naši bývalí úspěšní sočkaři, ale též zástupci z řad našeho pedagogického sboru a zejména pak vážení hosté z akademického prostředí. Všem zúčastněným tímto děkujeme za kvalitní výkony a vzornou reprezentaci školy, gratulujeme vítězům v rámci jednotlivých kategorií a v neposlední řadě děkujeme všem našim hostům za příjemnou atmosféru nejenom během přehlídky, ale též po ní v rámci konzultací se soutěžícími.
Poděkování patří i Spolku rodičů za poskytnutí finančního příspěvku na organizaci celé akce.

Senzační úspěch Jana Hiermana

Logo školního roku 2023/24GVID má možná nového hrdinu – filozofa:-) Jan Hierman (4. A) prošel přes úvodní republikové kolo soutěže Nebojme se myslet mezi dvacítku nejlepších studentů z ČR, kteří změřili 16. února 2024 své síly v národní kvalifikaci pro Mezinárodní filozofickou olympiádu. Se svou argumentační esejí v angličtině se Honzovi podařilo probojovat právě do Helsinek, kde v květnu 2024 bude s ještě jednou českou zástupkyní hájit barvy nejen GVID, ale i celé České republiky. Honzovi srdečně blahopřejeme a držíme mu palce, aby se mu ve Finsku dobře filozofovalo:-)

Tato aktualita byla publikována 27. 2. 2024 v sekci Soutěže.