Školní vzdělávací programy

Hodinové dotace 

Školní vzdělávací programy

Jde o zkrácené verze školních vzdělávacích programů – plné verze jsou k nahlédnutí na sekretariátu školy.

Koordinátorkou školních vzdělávacích programů na naší škole je Mgr. Lucie Chromcová.

Nabídka volitelných předmětů

V posledních dvou ročnících studia si žáci vybírají z nabízených předmětů volitelné předměty. Otevření skupiny volitelného předmětu je z organizačních důvodů limitována počty přihlášených žáků (otevření skupiny je zpravidla podmíněno minimálním počtem 15 žáků na skupinu, u předmětů z oblasti IVT je tento počet nižší).

Volitelné předměty

Studenti si v předposledním ročníku volí dva dvouhodinové semináře (všeobecné studium) nebo jeden dvouhodinový seminář (studium programování) a v posledním ročníku dva dvouhodinové semináře.

Seznam volitelných předmětů pro školní rok 2024/2025