Spolek rodičů

Předsedou Výboru Spolku rodičů je pan Jiří Škaroupka.

Členské příspěvky:
schválená výše příspěvku pro školní rok 2023/2024: 600 Kč
bankovní spojení: 153444825/5500
var. symbol: 0016, zpráva pro příjemce: třída, jméno a příjmení studenta

Stanovy Sdružení rodičů
Výpis ze spolkového rejstříku

Akce, na které spolek přispěl
Velikonoční pokladovka 2021
Ples 2020

Kontakt mezi Spolkem a školou zajišťuje Mgr. Petr Šatný, Ph.D.

2023/2024
Dopis pro rodiče – říjen 2023
Přehled pravidelných nákladů spolku

2022/2023
Dopis pro rodiče – říjen 2022
Přehled poskytnutých příspěvků za rok 2021/2022

2021/2022
Příspěvky za rok 2020/2021 a rozpočet na školní rok 2021/2022
Dopis pro rodiče – říjen 2021

2020/2021
Poděkování rodičům a přání do nového roku 2021
Dopis pro rodiče – říjen 2020
Každoroční předpokládané příspěvky Spolku rodičů – 2020/2021

2019/2020
Hospodaření Spolku rodičů za rok 2019

2018/2019
Dopis pro rodiče
Každoroční předpokládané příspěvky Spolku rodičů

2017/2018
Hospodaření Spolku rodičů za rok 2017/2018
Návrh čerpání rozpočtu pro školní rok 2017/2018

2016/2017
Hospodaření Spolku rodičů k 31. 8. 2017
Tři čtvrtletí roku ve Spolku rodičů

2015/2016
Hospodaření Spolku rodičů k 1. 2. 2016
Hospodaření Spolku rodičů k 6. 1. 2016

2014/2015
Hospodaření Sdružení rodičů k 6. 1. 2015
Hospodaření Sdružení rodičů k 1. 12. 2014
Hospodaření Sdružení rodičů k 4. 11. 2014

2013/2014
Hospodaření Sdružení rodičů k 31. 8. 2014
Hospodaření Sdružení rodičů k 8. 7. 2014
Hospodaření Sdružení rodičů k 9. 6. 2014
Hospodaření Sdružení rodičů k 31. 3. 2014
Hospodaření Sdružení rodičů k 6. 1. 2014
Zpráva o činnosti SR
Hlavní směry činnosti SR – 1. strana
Hlavní směry činnosti SR – 2. strana
Zpráva revizní komise Občanského sdružení rodičů
Rozbor výdajů ve školním roce 2012/2013 – 1. strana
Rozbor výdajů ve školním roce 2012/2013 – 2. strana
Usnesení Shromáždění sdružení rodičů

2012/2013
Hospodaření Sdružení rodičů k 31. 8. 2013
Hospodaření Sdružení rodičů k 6. 6. 2013
Hospodaření Sdružení rodičů k 9. 4. 2013
Hospodaření Sdružení rodičů k 6. 11. 2012
Návrh rozpočtu na školní rok 2012/2013
Návrh dokumentu pro Shromáždění delegátů Sdružení rodičů

2011/2012
Správa revizní komise za školní rok 2011/2012
Hospodaření Sdružení rodičů k 31. 8. 2012
Hospodaření Sdružení rodičů k 11. 6. 2012
Hospodaření Sdružení rodičů k 9. 5. 2012
Hospodaření Sdružení rodičů k 10. 4. 2012
Hospodaření Sdružení rodičů k 5. 3. 2012
Hospodaření Sdružení rodičů k 3. 1. 2012
Hospodaření Sdružení rodičů k 6. 12. 2011
Hospodaření Sdružení rodičů k 8. 11. 2011

2010/2011
Rozhovor s předsedou Sdružení rodičů Jiřím Škaroupkou
Hospodaření Sdružení rodičů k 31. 7. 2011
Hospodaření Sdružení rodičů k 2. 5. 2011
Hospodaření Sdružení rodičů k 6. 4. 2011
Hospodaření Sdružení rodičů k 1. 2. 2011
Hospodaření Sdružení rodičů k 1. 1. 2011
Hospodaření Sdružení rodičů – 2010/2011 – celkem
Hospodaření Sdružení rodičů – 2010/2011 – příspěvky
Hospodaření sdružení rodičů – 2010/2011 – po třídách
Usnesení shromaždění SR ze dne 5. 10. 2010
Zpráva o činnosti SR za školní rok 2009/2010
Hlavní směry činnosti SR na rok 2010-2011
Členové Výboru Sdružení rodičů
Revizní zpráva za rok 2009-2010
Hospodaření Sdružení rodičů k 7. 12. 2010
Hospodaření Sdružení rodičů k 2. 11. 2010
Program shromáždění Sdružení rodičů 5. 10. 2010

2009/2010
Usnesení shromaždění SR ze dne 29. 9. 2009
Hlavní směry činnosti SR ve školním roce 2009/2010
Členové Výboru Sdružení rodičů
Hospodaření Sdružení rodičů k 31. 8. 2010
Hospodaření Sdružení rodičů za rok 2009/2010
Hospodaření Sdružení rodičů k 31. 5. 2010
Hospodaření Sdružení rodičů k 4. 5. 2010
Hospodaření Sdružení rodičů k 6. 4. 2010
Hospodaření Sdružení rodičů k 9. 3. 2010
Hospodaření Sdružení rodičů k 2. 2. 2010
Hospodaření Sdružení rodičů