Elixír do škol

Od roku 2013 funguje projekt Elixír do škol. Smyslem projektu je podpořit výuku technických a přírodovědných oborů zejména na základních a středních školách v Česku. Naše škola se podílí na tomto projektu díky paní učitelce Lence Kramářové.

Logo Elixíru do škol