Stravování

Možnost výběru ze tří jídel. Stravu odebíráme ze školní kuchyně na SŠ polytechnická, Brno, Jílová 36g.

Cena oběda od 1. 9. 2022:

 • pro žáky ve věku 11–14 let – 38 Kč (dieta 42 Kč)
 • pro žáky ve věku 15 a více let – 40 Kč (dieta 45 Kč)

Objednávání a odhlašování:

 • pomocí přiděleného čipu na objednacím terminálu nebo přes Internet na adrese jidelna.gvid.cz
 • nahlášení a odhlášení obědů lze provést dva pracovní dny předem do 11 hodin
 • v době nemoci telefonicky nebo e-mailovou zprávou u vedoucí školní výdejny paní Lenky Kamenské
 • obědy lze objednat předem na deset pracovních dnů – dle vyvěšeného jídelníčku (jidelna.gvid.cz), zde můžete nahlédnout do seznamu alergenů
 • v době nemoci lze jídlo odebrat do jídlonosiče pouze první den. Na ostatní dny musí být obědy odhlášeny. (Obědy jsou cenově zvýhodněny příspěvkem zřizovatele a na ten má nárok pouze žák, který je daný den ve škole.)

Úřední hodiny vedoucí výdejny stravy

 • 9.00–11.00 hodin každý pracovní den

Výdej obědů

 • 11.30–14.10 hodin
 • Zapomene-li žák doma čip, oběd mu bude samozřejmě vydán. V takovém případě přijde o velké přestávce do kanceláře vedoucí školní jídelny, která mu vydá doklad, který odevzdá u okénka výdejny stravy, až si půjde pro oběd.

Platba:

 • bezhotovostně na účet u KB Brno město, č. ú. 101130621/0100, variabilní symbol: číslo přiděleného čipu

Zůstatky na stravovacím účtu:

 • lze vrátit na základě žádosti plátce stravného

Vnitřní řád školní výdejny stravy

V případě jakýchkoli dotazů se mohou žáci i jejich rodiče obrátit na vedoucí školní jídelny paní Lenku Kamenskou, tel. 543 421 750