Environmentální výchova

Již několik let organizuje naše škola ekologické kurzy v Jedovnicích, ve kterých realizuje část průřezového tématu Environmentální výchova. Na tento kurz i na další akce se nám již dvakrát podařilo získat prostředky v rámci Rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách.

Konání ekologického kurzu ve 2. ročníku je trvalou součástí koncepce ekologické výchovy na naší škole. Pro konání kurzu jsme zvolili oblast na okraji Moravského krasu s krásnou přírodou, která se výborně hodí pro výuku základů ekologie v terénu. Pro studenty připravujeme týden aktivit, přednášek a terénních cvičení s pracovními listy. S organizací některých exkurzí nám pomáhají pracovníci SEV Lipka z pracoviště Krásensko a dále zaměstnanci Přírodovědecké fakulty MU.

Pro konání kurzu jsme vybrali městys Jedovnice, který leží asi 25 km od Brna. Jedná se o místo, které musí řešit určitý rozpor. Na jedné straně se snaží zachovat přírodní památky a zabránit jejich poškození, na druhé straně musí řešit zázemí jak pro své občany, tak pro množství turistů a rekreantů, kteří navštěvují Jedovnice téměř celý rok. Naši studenti se ve svých projektech snaží zmapovat problémy, se kterými se zastupitelé i občané Jedovnic potýkají. Pro zachování výjimečnosti oblasti je jistě nezbytné dodržovat zásady udržitelného rozvoje. A právě hodnocení, jak se to daří, je jedním z výstupů a výsledků práce našich studentů.

Na kurz se studenti již předem připravují. Seznamují se se základními ekologickými pojmy i konkrétně s vybranou oblastí a jejím významem, tvoří pracovní skupiny, ve kterých v průběhu kurzu pracují a jsou hodnoceni (testy, pracovní listy, projekty). Učitelé v předstihu informují žáky také o aktivitách, které budou v rámci kurzu vykonávat a o podmínkách, ve kterých se budou pět dnů společně pohybovat, plnit své úkoly, učit se, ale také se bavit a utužovat vztahy v rámci své pracovní skupiny, třídy i většího kolektivu.

Do kurzu jsou zařazeny přednášky s diskuzemi, botanické, zoologické i geologické exkurze a samostatné projekty žáků. Pro své projekty, ve kterých mapují zdejší prostředí a jeho problémy, sbírají studenti během ekologického kurzu materiál (pozorování, ankety, fotografování, získávání informací). Po návratu do školy pracovní skupiny zpracují a odevzdají projekty v elektronické podobě.

Rozsah aktivity
Školní rok 2008/2009 2009/2010 2010/2011
Třídy 4 třídy (cca 120 žáků) 6 tříd (cca 150 žáků) 4 třídy (cca 100 žáků)
Učitelé 8 učitelů 12 učitelů 8 učitelů

Ve školním roce 2011/2012 proběhl pětidenní ekologický kurz pro tři třídy 2. ročníku (2.B, 2.C a 4.F). Exkurze realizoval SEV Lipka Krásensko.

Environmentální výchova 2008–2010
Environmentální výchova 2007–2008