Vybavení laboratoří pro výuku přírodovědných předmětů

loga Regionální rady regionu soudržnosti jihovýchod a Evropské unie

  • Prioritní osa: 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel
  • Oblast podpory: 3.4 Veřejné služby regionálního významu
  • Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.4.00/27.01343
  • Název projektu: Vybavení laboratoří pro výuku přírodovědných předmětů
  • Žadatel: Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Projekt slouží k nákupu zařízení a technologií, které modernizují výuku přírodovědných předmětů a zvyšují kvalitu vzdělávání tak, aby lépe vyhovovala současným požadavkům firem a vysokých škol na profil absolventa. Vede ke zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.

Hlavním cílem je zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů. Žáci by tak měli možnost ověřit si své teoretické znalosti v praxi a tím byli motivováni ke studiu přírodovědných a technických oborů vysokých škol.

V rámci projektu vznikne centrální laboratoř přírodních věd, v níž bude umístěn laboratorní měřící a prezentační systém. Dále zde budou vytvořena žákovská pracoviště pro sběr dat vybavená notebooky. Rekonstrukcí projdou i stávající laboratoře chemie a biologie. I tato laboratorní pracoviště budou vybavena prezentační technikou a bude v nich možné využívat přenosné části (sondy a čidla) měřícího laboratorního systému.

baner Evropské unie

logo Jihomoravského kraje