Ukliďme svět 2024

letošní úlovekJako každý rok se i letos naši studenti zapojili do akce Ukliďme svět. Třídy 1. A a 1. B se i přes deštivé počasí sešly v neuvěřitelném počtu a vyrazily do blízké lokality Červený kopec, který je národní přírodní památkou. Nejdříve paní učitelka Nováková zajímavě povyprávěla o tomto unikátním paleontologickém nalezišti v samotném centru Brna, a pak už se studenti vydali na úklid do blízkého okolí.

Tato aktualita byla publikována 16. 4. 2024 v sekci Akce.

Vyhlášení voleb do školské rady

Logo GVID Informujeme, že ředitel školy vyhlásil volby do školské rady, a to do části volené zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a do části volené pedagogickými pracovníky školy. Volby se uskuteční v úterý 13. května 2024 od 12.30 do 14.00. Více informací najdete zde. Formulář kandidatury je k dispozici na sekretariátu školy nebo ke stažení zde.

Krajské kolo Dějepisné soutěže gymnázií

Logo školního roku 2023/24Ve středu 3. dubna 2024 se na gymnáziu Brno, tř. Kpt. Jaroše konal 32. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií. Téma letošního ročníku bylo – EVROPSKÉ DĚJINY V LETECH 1975–2000. Tříčlenný tým složený ze studentů třídy 5. G, Danny Ryška, Michal Burkoň a David Hrozek, vybojoval ve velké konkurenci 28 gymnázií krásné 9. místo.
Studentům děkujeme za nasazení a elán, který věnovali přípravě na takto nelehkou soutěž.
Poděkování patří také Spolku rodičů za finanční odměnu studentům.

Nezapomenutelná, trochu strašidelná a velmi jedinečná

v HaDivadleTaková je rok od roku Noc s příběhy. Každoročně ji pořádají vyučující českého jazyka s maturanty, kteří pro nás, zájemce z nižšího gymnázia, mají nachystaný program. Pokaždé se harmonogram v daný večer až noc trochu mění, nelze tedy očekávat, že bude stejný či výrazně odlišný oproti předešlému roku.

Naposledy, kdy se tato akce uskutečnila, byla noc z pátku 22. března na sobotu 23. března 2024. Začalo se kolem třetí hodiny odpolední “ubytováním” v učebnách a následným seznámením mezi jednotlivými účastníky akce. Po příjemném seznámení přišla na řadu exkurze do HaDivadla, kde jsme se podívali nejen do zákulisí, ale zkusili si například zahrát “zmraženou scénu”. S návratem zpět do školy přicházela také pauza na večeři z vlastních zásob. Pokračujte ve čtení

Národní konference EYP v Ostravě

účastníciPetr Klíč z 2. A se zúčastnil NVK Evropského parlamentu mládeže, která se konala 21.–24. 3. 2024 v Ostravě. V komisi zaměřené na „Industry, research and energy“ úspěšně obhájil rezoluci týkající se výroby mikročipů.
Blahopřejeme!
Také děkujeme Spolku rodičů za uhrazení účastnického poplatku.

Okresní kolo SOČ

Logo školního roku 2023/24V okresním kole SOČ se dařilo našim studentům v oborech č. 14 a 3. Justýna Hrubšová (5. G) obor č. 14 vyhrála a Aneta Judexová (3. A) skončila na druhém místě. V oboru č. 3 Jakub Mička (5. G) obsadil 5. místo. Všichni tři postupují do krajského kola, kde na ně již čekají další naši studenti, kteří postoupili přímo ze školního kola. Blahopřejeme!

Tato aktualita byla publikována 4. 4. 2024 v sekci Soutěže.

Den ptactva

účastníci akce s diplomem v rohuDne 26. 3. 2024 se uskutečnila soutěž Den ptactva pro školy, kterou pořádá ZOO Brno. Družstvo ve složení Anna Procházková (2. G), Dominik Steskal (2. F) a Adéla Ráhelová (2. F) získalo 2. místo z 20 soutěžních skupin.
Gratulujeme. PKBCh

Tato aktualita byla publikována 27. 3. 2024 v sekci Soutěže.

Okresní kolo Biologické olympiády

diplomDne 19. 3. 2024 proběhlo v Lužánkách – středisku volného času okresní kolo BiO. Náš žák Dominik Stejskal (2. F) získal v tomto kole krásné 3. místo a postupuje do krajského kola. Gratulujeme k úspěchu.
PK BCH

Tato aktualita byla publikována 21. 3. 2024 v sekci Soutěže.

Pokračování virtuální spolupráce s Chien Kuo Taiwan

meet s TaiwanemŽáci GVID pokračují v úspěšné spolupráci s prestižní střední školou Taipei Municipal Chien Kuo Senior High School na Taiwanu. Po loňském zahájení online meetu, kdy šlo zejména o navázání komunikace a představení obou škol, rozšířili žáci letos společné aktivity o prezentace obou škol, sídelních měst i obou států a soutěžní kvíz.
Ve čtvrtek 21. 3. proběhne další online setkání, při kterém budou studenti ve skupinách v angličtině debatovat o vybraných společenských tématech.

Tato aktualita byla publikována 21. 3. 2024 v sekci Akce.

Krajské kolo soutěže ve francouzském jazyce

Logo školního roku 2023/24V krajském kole soutěže naši školu pěkně reprezentovali Jan Pichl (2. F) a Filip Skalák (4. F). V kategorii ZŠ/VG II obsadil Honza vynikající 4. místo a v kategorii SŠ byl Filip devátý. Děkujeme za reprezentaci školy!

Tato aktualita byla publikována 19. 3. 2024 v sekci Soutěže.

Návštěva České televize

naši žáci v České televiziMediální výuka je důležitou součástí výuky. Třídy 3. A a 6. F minulý týden navštívily Českou televizi Brno.

Tato aktualita byla publikována 6. 3. 2024 v sekci Akce.

Školní přehlídka úspěšných prací SOČ

naši sočkařiV úterý 27. 2. 2024 se na naší škole uskutečnila každoroční školní přehlídka úspěšných prací SOČ, v rámci níž mají studenti třetích a pátých ročníků možnost odprezentovat výsledky svých prací z vybraných volitelných seminářů. V tomto školním roce se na přehlídce sešlo 16 odborných prací z celkem 12 oborů, přičemž prezentující byli nuceni v rámci své prezentace čelit také následným dotazům ze strany odborné poroty. Naskytla se jim tak ojedinělá příležitost vyzkoušet si nejenom vlastní odborné znalosti tématu, ale též ověřit si své prezentační, rétorické a argumentační dovednosti. Jak je již na naší škole dobrým zvykem, členy jednotlivých porot byli nejenom naši bývalí úspěšní sočkaři, ale též zástupci z řad našeho pedagogického sboru a zejména pak vážení hosté z akademického prostředí. Všem zúčastněným tímto děkujeme za kvalitní výkony a vzornou reprezentaci školy, gratulujeme vítězům v rámci jednotlivých kategorií a v neposlední řadě děkujeme všem našim hostům za příjemnou atmosféru nejenom během přehlídky, ale též po ní v rámci konzultací se soutěžícími.
Poděkování patří i Spolku rodičů za poskytnutí finančního příspěvku na organizaci celé akce.

Noc s příběhy

plakát k akciV pátek 22. 3. naše škola pořádá pro primy a sekundy Noc s příběhy. Žáci mají jedinečnou možnost přespat ve škole a k tomu si vyměnit své čtenářské zkušenosti. Bohužel je kapacita již naplněna.

Tato aktualita byla publikována 5. 3. 2024 v sekci Akce.

Přítomnost školního psychologa v dubnu

Logo školního roku 2023/24V dubnu 2024 bude školní psycholog Mgr. Petr Vaněk k dispozici v úterý 9. 4. od 8.30 do 13 hodin vždy v konzultační místnosti výchovných poradců (přízemí u schodiště k tělocvičnám). V případě, že se rozhodnete s ním hovořit, doporučujeme rezervaci času předem prostřednictvím výše uvedeného emailu: vanek@gvid.cz.

Tato aktualita byla publikována 5. 3. 2024 v sekci Aktuality.