Vydávání rozhodnutí

Vážení rodiče,
vzhledem k náročnosti administrativy při vyhodnocování přijímacího řízení a vydávání rozhodnutí Vás žádáme, abyste nepožadovali po škole v období od 19. 5. 2021 do 21. 5. 2021 jakékoliv informace k výsledkům přijímacího řízení, a to ani telefonicky, ani e-mailem.
Děkujeme za pochopení.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí na naší školu budeme vydávat osobně do rukou zákonným zástupcům v následujících termínech:

  • pro 4leté studium ve čtvrtek 20. 5. 2021 od 15.00 do 18.00 a v pátek 21. 5. 2021 od 12.00 do 18.00
  • pro 6leté studium pouze v pátek 21. 5. 2021 od 12.00 do 18.00.

Výsledky voleb do školské rady

V pondělí 10. května 2021 se uskutečnily volby do školské rady našeho gymnázia, do části volené zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků. Výsledky voleb jsou uvedeny v přiloženém zápisu zde.

Úřední hodiny od 12. 4. 2021

Informujeme studenty, jejich rodiče a veřejnost, že od 12. dubna 2021 jsou úřední hodiny stanoveny takto: v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.45od 12.45 do 15.30 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8.00 do 11.45. I nadále však doporučujeme veškeré požadavky řešit nejprve elektronickou formou nebo telefonicky. Děkujeme za pochopení.

Tato aktualita byla publikována 1. 3. 2021 v sekci Aktuality.

Postupujeme do národního kola ekologické olympiády!

Tématem letošní EO je Sucho a klimatické změny. Tým naší školy ve složeni: Magda Kuželová (4.G), Martina Mráková (4.G) a Radka Sedláčková (5.F) zvítězil v krajském kole a postupuje do národního kola, které proběhne 9.-11. 6. 2021 v KRNAPu.
Soutěžícím děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy, blahopřejeme a držíme palce do dalšího klání!

Tato aktualita byla publikována 12. 5. 2021 v sekci Soutěže.

Národní kvalifikace na Mezinárodní filozofickou olympiádu

Blahopřejeme Gabriele Birhane, Kristýně Beranové a Anetě Fajové (všechny 3.A) za postup do národní kvalifikace na Mezinárodní filozofickou olympiádu (v rámci soutěže Nebojme se myslet). I když se nakonec nepodařilo obsadit pouhá dvě postupová místa, naše studentky mezi ostatními dvaceti účastníky prokázaly výtečnou schopnost argumentace v anglickém jazyce, o čemž svědčí i nadmíru pozitivní oponentské posudky.
Děkujeme:-)

Tato aktualita byla publikována 11. 5. 2021 v sekci Soutěže.

Informace pro uchazeče o studium

Na základě ustanovení opatření obecné povahy MŠMT ČR ze dne 7. 5. 2021 upravujícího přijímací řízení v tomto  školním roce informujeme uchazeče, že uchazeči, který měl konat jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech na naší škole a v jednom z nich zkoušku nekonal, je umožněno konat tuto zkoušku v náhradním termínu, pokud o to požádá ředitele školy nejpozději do 17. 5. 2021. Umožňuje se také stažení zápisového lístku z důvodu následného přijetí na střední školu až po zveřejnění výsledků zkoušek v náhradním termínu. Mezi uchazeči o studium na našem gymnáziu však žádný výše popsaný případ nenastal.
Celý text opatření obecné povahy najdete zde.

Vynikají výsledky v soutěži Člověk a společnost

V republikové soutěži Člověk a společnost, kterou organizuje Katedra sociální a kulturní antropologie FF Univerzity Pardubice, se jako každý rok dařilo našim studentům. V kategorii Výzkum zvítězila se sociologicky zaměřeným projektem na téma společnost v době covidové a post-covidové Helena Přikrylová (3.B) a 4. místo se svou ekonomickou reflexí pandemické doby obsadil Michal Procházka (3.B).
Helče i Michalovi blahopřejeme a velký dík oběma za to, že v době náročné on-line výuky dokázali vypracovat projekty s tak vysokou hodnotou! Děkujeme!

Tato aktualita byla publikována 5. 5. 2021 v sekci Soutěže.

Cena Učené společnosti České republiky pro studentku Vídeňky

Studentka našeho gymnázia Šárka Odstrčilová, která se zúčastnila v loňském roce distanční formou 42. ročníku Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti, byla nominována odbornou porotou a ústřední komisí SOČ na cenu Učené společnosti České republiky v kategorii „středoškolský žák“ za výjimečné vědecké aktivity v přírodovědeckých a humanitních oborech se svou práci na téma „Dlouhodobé telemetrické sledování časoprostorových aktivit orla mořského“ v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí. V rámci své kategorie byla nakonec vybrána a podařilo se jí tak získat cenu Učené společnosti České republiky za mimořádné vědecké aktivity středoškolských žáků České republiky.
Dodatečně jí tímto gratulujeme a přejeme vše nejlepší do její další vědecké kariery.

Tato aktualita byla publikována 3. 5. 2021 v sekci Soutěže.

Krajské kolo matematické olympiády Z9

Tři žáci z 2.G našeho gymnázia, Alexandra Seďová, Vít kroutil a Jakub Mička, postoupili do krajského kola matematické olympiády kategorie Z9, které proběhlo 26. 3. 2021. Už to byl velký úspěch a všem patří gratulace. V krajském kole pak Alexandra Seďová odvedla výbornou práci, za kterou získala krásné 3. místo s plným počtem bodů! Děkujeme za příkladnou reprezentaci školy, moc blahopřejeme a mnoho úspěchů v dalších soutěžích!

Tato aktualita byla publikována 27. 4. 2021 v sekci Soutěže.

Okresní kolo matematické olympiády kategorie Z8

Ve středu 31. 3. 2021 se konalo okresní kolo matematické olympiády kategorie Z8, tedy pro žáky osmých tříd a odpovídajících tříd víceletého gymnázia. Tohoto kola se za GVID zúčastnili dva studenti, Karolina Klimentová a Lukáš Buk, oba jsou studenty třídy 1.F Oba se stali úspěšnými řešiteli, Kája obsadila sdílené 10. místo a Lukáš Buk dokonce sdílené 1. místo!
Obrovská gratulace!

Tato aktualita byla publikována 26. 4. 2021 v sekci Soutěže.

Krajské kolo soutěže v anglickém jazyce

Blahopřejeme Denisi Pajkanovičovi ze 4.F k vítězství v krajském kole a postupu do kola celostátního!
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v nastávající soutěži!
Zároveň bychom rádi poděkovali Spolku rodičů za odměny pro naše studenty ve všech proběhlých kolech.

Krajské kolo soutěže ve francouzském jazyce

Blahopřejeme Denisovi Pajkanovičovi (4.F) za krásné 5. místo v krajském kole konverzační soutěže ve francouzštině! Těšíme se, že se zúčastní soutěže i v příštím roce:-)
Děkujeme Spolku rodičů za finanční odměny pro studeny.

Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce

Dne 26. 3. 2021 se uskutečnilo online formou okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce v kategoriích II.B a III.A. Naši školu zastupovali vítězové školního kola Nela Jaroměřská z 1.G a Denis Pajkanovič ze 4.F, který obsadil skvělé druhé místo a postupuje do krajského kola.
Moc gratulujeme a děkujeme oběma studentům za vzornou reprezentaci školy.

Tato aktualita byla publikována 31. 3. 2021 v sekci Soutěže.

Krajské kolo Soutěže v německém jazyce

Ve dnech 5. a 16. března 2021 se uskutečnilo online formou krajské kolo Soutěže v německém jazyce v kategoriích II.B a III.A. Naši školu zastupovali vítězové školního kola. V kategorii II.B to byl Roman Grmela z 2.G a v kategorii III.A pak Tadeáš Robek ze třídy 4.G. Oba naši reprezentanti se v tuhé konkurenci nakonec úspěšně prosadili a shodně obsadili výborné 3. místo v rámci svých kategorií.
Oběma studentům tímto gratulujeme a děkujeme ze vzornou reprezentaci školy.
Zároveň bychom rádi poděkovali Spolku rodičů za odměny pro naše studenty.

Literární soutěž

Ve středu 24. března proběhlo na naší škole vyhlášení vítězů Literární soutěže pro školní rok 2020/2021 spojené s autorským čtením a debatou nad literárními díly všech zúčastněných. Vzhledem k současné epidemické situaci se akce konala online formou. Letos do soutěže přispělo svými prozaickými či básnickými texty 11 studentů. V bloku autorského čtení zazněly ukázky všech mladých tvůrců, diskutovalo se o literární inspiraci, originalitě nebo hravosti, s nimiž můžeme v příbězích či poezii pracovat.
K oceněným patří Filip Mitáš, Jakub Lang, Anna Podracká, Adéla Zralá, Tereza Bystřická, Olesia Kelina a Bára Honusová.
Vítězům gratulujeme a přejeme jim i ostatním účastníkům hodně inspirace a nápadů do další literární tvorby!
Spolku rodičů děkujeme za finanční podporu.
JAKUB LANG: Létající námořník
FILIP MITAŠ: Soubor Sedmi Slátanin