47. ročník olympiády v českém jazyce

Dne 26. 11. 2020 se konal 47. ročník olympiády z českého jazyka. Letošní ročník proběhl netradiční on-line formou. Školního kola soutěže se zúčastnilo celkem 18 žáků, z toho 3 žáci nižšího a 15 žáků vyššího gymnázia. Z nejúspěšnějších řešitelů za I. a II. kategorii bude vybrán postupující do městského kola, které se má konat za I. kategorii 25. ledna a II. kategorii 26. ledna 2021. Seznam postupujících žáků bude dodatečně oznámen.
Všem úspěšným řešitelům moc gratulujeme.

Tato aktualita byla publikována 15. 12. 2020 v sekci Soutěže.

Dějepisná olympiáda

Dne 30. listopadu se konal již 50. ročník dějepisné olympiády s tematickým zaměřením „Labyrintem barokního světa (1556–1781)“.
Letošní ročník probíhal netradiční on-line formou a zúčastnilo se ho 6 nadšených zájemců.
Ve školním kole zvítězil Matěj Čepera z 5.F, na 2. místě se umístil Ondřej Pšenica z 6.G, 3. místo obsadil Vojta Rezek z 3.A a následovali studenti Karolína Pešová z 4.F, Šimon Molák z 3.A a Denis Pajkanovič z 4.F.
Všem milovníkům historie děkujeme za aktivní účast a Matěji Čeperovi přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Tato aktualita byla publikována 3. 12. 2020 v sekci Soutěže.

Velké ocenění pro Matěje Krčka

Náš student, Matěj Krček (3.B), zaznamenal mimořádný úspěch v Laboratoři Nadace Vodafone, která má za cíl podpořit inovativní projekty s využitím IT. Z přihlášených 75 start-upů se Matějův projekt probojoval mezi TOP 10. Matějův plán, který rozvíjí paralelně ve Středoškolské odborné činnosti, je pomocí virtuálního asistenta ovládaného hlasem usnadnit život lidem s Alzheimerovou chorobou nebo demencí, např. trénovat paměť, připomínat zapomenuté léky, členy rodiny nebo vzpomínky. Matějovi blahopřejeme k jeho úspěchu a opravdu oceňujeme společenskou odpovědnost jeho podnikatelského záměru!

Tato aktualita byla publikována 24. 11. 2020 v sekci Soutěže.

Obnovení prezenční výuky pro maturanty od 25. 11. 2020

Od středy 25. listopadu 2020 je znovu obnovena prezenční výuka maturitních tříd. Vzhledem k nezbytným hygienickým opatřením vyhlášených ministerstvy školství a zdravotnictví bude výuka seminárních předmětů i nadále až do odvolání probíhat pouze distanční formou. Všechny důležité informace byly maturantům  zaslány prostřednictvím systémů Škola OnLine a Google Classroom.

Tato aktualita byla publikována 23. 11. 2020 v sekci Aktuality.

ISIC vydávaný školou a elektronické jízdenky DPmB

Naše gymnázium nově vydává zájemcům z řad žáků školy ISIC karty. Předpokládáme, že v příštím kalendářním roce je bude možné využívat i jako čipové karty pro výdej stravy a pro vstup do budovy školy. V této souvislosti informujeme, že Dopravní podnik města Brna od 1. 1. 2021 bude ISIC požadovat jako potvrzení nároku na studentské jízdné. Více se dozvíte v tomto dokumentu.

Agendu ISIC karet vyřizuje paní Mgr. Jana Bauerová. Pokud chcete o školní ISIC požádat, kontaktujte ji na její školní e-mailovou adresu.

Tato aktualita byla publikována 19. 11. 2020 v sekci Aktuality.

Online výuka z pohledu studenta

Náš student, Matěj Krček (3.B), bude ve čtvrtek 19. 11. 2020 na konferenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a společnosti Google mluvit o online výuce z pohledu studenta. Vystoupí také ministr školství Robert Plaga a regionální ředitelka Googlu pro střední Evropu Tania le Moigne. Pokračujte ve čtení

Tato aktualita byla publikována 18. 11. 2020 v sekci Aktuality.

Krajské kolo Logické olympiády

Gratulujeme našim studentům Michaele Juráčkové z 5.F, Danny Ryškovi a Jakubu Kokojanovi z 2.G k postupu a krásnému umístění v krajském kole Logické olympiády. Kvalifikovat se mezi nejlepší soutěžící celého kraje je výborný úspěch. Přejeme jim, aby se jim i v dalších letech tak dařilo.

Tato aktualita byla publikována 18. 11. 2020 v sekci Soutěže.

Právě vyšlo!

Rádi bychom poblahopřáli naší absolventce z roku 2010, Ivě Kaiserové (roz. Adamové), k vydání jejího titulu Přitažlivost bublinkové fólie. Jde o sbírku úvah a komentářů k běžným životním radostem. Způsob psaní odkazuje k proustovským smyslovým asociacím, ale v mnohem uchopitelnějším formátu. Knihu doprovodil svými fotografiemi streetartový umělec moustache. Podívejte se na trailer: Pokračujte ve čtení

Tato aktualita byla publikována 6. 11. 2020 v sekci Aktuality.

Kandidatury do školské rady GVID a odložení vyhlášených voleb

Informujeme, že konání vyhlášených voleb do školské rady v termínu 10. 11. 2020 bylo v souladu s připojeným opatřením Ministra školství mládeže a tělovýchovy ČR odloženo. Podané kandidatury, pokud nebudou staženy, zůstávají v platnosti.

Současně informujeme, že kandidaturu do části školské rady volené zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky školy podali:

Pokračujte ve čtení

Tato aktualita byla publikována 3. 11. 2020 v sekci Aktuality.

Konzultační linka výchovného poradce

Vážení rodiče, milí studenti a studentky,
v souvislosti s uzavřením škol v ČR a tedy nemožností osobního setkávání si vám dovolujeme nabídnout konzultace výchovného poradce po telefonu.
V případě zájmu je možné volat Mgr. Jindřichu Svobodovi na telefonní číslo 737 417 914, a to každé pondělí  a úterý vždy od 9.00 do 9.30 hodin. Mgr. Svoboda s vámi rád prodiskutuje podněty a dotazy k průběhu vzdělávání na našem gymnáziu, k problematice metod učení apod.

Tato aktualita byla publikována 3. 11. 2020 v sekci Aktuality.

Uzavření školy pro všechny žáky od 14. 10. 2020

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací Vláda České republiky svým krizovým opatřením s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 do 1. listopadu 2020 do 23:59 hodin omezuje provoz středních škol formou zákazu osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve školách. Žáci všech tříd naší školy tak od středy 14. října 2020 přechází do režimu distanční výuky.

Tato aktualita byla publikována 13. 10. 2020 v sekci Aktuality.

Vyhlášení voleb do školské rady

Ředitel školy vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, a dalších předpisů volby do školské rady Gymnázia Brno, Vídeňská, příspěvková organizace.
Volby se uskuteční v úterý 10. listopadu 2020 v čase od 13.30 do 16.45 hodin v učebně 106. Návrhy na kandidaturu je možné podávat do 2. listopadu 2020 do 12.00. Kandidatury přijímá ředitel školy prostřednictvím sekretariátu formou vyplněného formuláře kandidatury.
Podrobnosti k vyhlášení voleb do školské rady
Ke stažení – formulář kandidatury 2020
Volební řád do školské rady

Projekt na ústavu robotiky FSI VUT v Brně

V týdnu od 14. do 18. 9. 2020 se několik našich studentů úspěšně zúčastnilo stáže pro nadané studenty v laboratořích ústavu robotiky na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně.
Více se dozvíte na webu VUT v Brně.

Tato aktualita byla publikována 7. 10. 2020 v sekci Akce.

Poděkování našim mladým sportovcům

Za školní rok 2019/2020 byla Vídeňka zásluhou chlapců 1. a 2. ročníku šestiletého studia, kteří reprezentovali naši školu v řadě sportovních soutěží, vyhlášena 2. nejúspěšnější školou v městě Brně.
Za vynikající reprezentaci naší školy jim děkujeme a přejeme další úspěšnou sportovní kariéru!

Tato aktualita byla publikována 25. 9. 2020 v sekci Soutěže.