Buongiorno, Livorno!


Źáci v Livornu
V rámci pokračující spolupráce s italským lyceem v Livornu se v týdnu od 16. do 21. dubna 2024 vydala 4. F na celotřídní výměnný pobyt do této destinace za účelem sdílení zkušeností s multidisciplinárním vzděláváním.
V rámci projektu žáci pravidelně navštěvovali školu Liceo Statale Francesco Cecioni, kde společně se svými italskými spolužáky zpracovávali obtížná témata z matematiky a fyziky. Pokračujte ve čtení

Tato aktualita byla publikována 12. 5. 2024 v sekci Akce.

Wales 2024

kéž bychom tam byli takéPo týdenním dobrodružství ve Walesu se v neděli 5. května 2024 vrátili studenti třetích ročníků. Strávili pět nocí ve svých waleských hostitelských rodinách a měli možnost prozkoumat každodenní život a zvyky Walesanů, čímž si obohatili své cestovatelské zážitky o autentický kulturní rozměr. Pokračujte ve čtení

Tato aktualita byla publikována 10. 5. 2024 v sekci Akce.

Skvělé výsledky v krajském kole SOČ

výsledková listina žáků GVIDNašim studentům se parádně dařilo v krajském kole SOČ. Klára Belzová, Michal Křipač (oba 5. G) a Ondra Sýkora (5. F) ve velké konkurenci vyhráli obory č. 17, 18 a 13. Veronika Králíková (3. B) byla druhá v oboru č. 7. Petr Prudil a Justýna Hrubšová (oba 5. G) obsadili 3. místo v oborech č. 5 a č. 14. Čtvrtá místa získali Albert Hájek a Michal Růžička (oba 5. F) v oborech č. 10 a 17. Kompletní výsledky jsou v přiložené tabulce.
Všem postupujícím do republikového kola držíme pěsti a všem soutěžícím děkujeme za vynikající reprezentaci školy v této prestižní odborné soutěži!

Tato aktualita byla publikována 10. 5. 2024 v sekci Soutěže.

Kurz první pomoci pro účastníky DofE

žáci se učí masáž srdceV úterý 25. 4. 2024 odpoledne se naši studenti/dofáci učili poskytovat první pomoc před první bronzovou expedicí DofE. Tato akce probíhala celá pod vedením jejich vrstevníků, kteří jsou proškolení a pomáhají v rámci VZS – Vodního záchranářského sboru na brněnské přehradě. Atmosféra školení byla velmi příjemná, studenti si mohli většinu zákroků prakticky vyzkoušet, např. jak obvázat krvácející ránu nebo poskytnout masáž srdce na figurínách.
Klaudii, Marušce a Klárce moc děkujeme za profesionální kurz.

Tato aktualita byla publikována 29. 4. 2024 v sekci Akce.

Dějepisná exkurze do Pavlova a Pasohlávek

účastníci exkurzeV pátek 19. 4. 2024 se žáci prvních ročníků a tercií vypravili na dějepisnou exkurzi do Pavlova a Pasohlávek. První zastávkou byl Archeopark Pavlov, který žáky zaujal už svým exteriérem. Uvnitř archeoparku pak měli možnost seznámit se s nálezy z období pravěku v této lokalitě. Kromě různých typů venuší je jedním z nejzajímavějších objevů trojhrob, kdy pohlaví jedné z osob v něm nalezených bylo dlouhou dobu záhadou.
Po prozkoumání stop pravěku na našem území se žáci vydali zjistit, jak se na jihu Moravy ocitli Římané. To se dozvěděli v archeologickém návštěvnickém centru Brána do Římské říše v Pasohlávkách, kde si mimo jiné vyzkoušeli také boj s replikami mečů a štítů.
Poděkování za finanční příspěvek patří Spolku rodičů.

Úspěšné projekty v soutěži Člověk a společnost

Logo školního roku 2023/24V celorepublikové sociologické soutěži Člověk a společnost se tradičně dařilo společenskovědním projektům našich studentů. V kategorii Výzkum ve zlatém pásmu zvítězil H. Nespěšný (5. G) s prací Způsoby trestání ve školách a 2. a 3. místo vybojovaly T. Doleželová a V. Chovancová (obě 3. B) s projekty Příběh rodiny Hrnčířů za kolektivizace, resp. Nedostatečná sexuální výchova na základních školách. V bronzovém pásmu se umístili A. Podracká (5. F) a J. Drozd s T. Buňkou (oba 5. G).
Všem našim studentům blahopřejeme a přejeme jim hodně dalších úspěchů!

Tato aktualita byla publikována 29. 4. 2024 v sekci Soutěže.

Máme stříbro z Chemické olympiády

naši nejlepší mladí chemiciNaši nadějní chemici Lucie Kostková (3. G), Jakub Dojiva (3. G) a Petr Rusňák (3. F) se ve středu 10. 4. 2024 zúčastnili krajského kola Chemické olympiády. Petr Rusňák zde ve velké konkurenci vybojoval skvělé 2. místo.
Petrovi blahopřejeme a všem třem účastníkům děkujeme za vynikající reprezentaci našeho gymnázia.

Tato aktualita byla publikována 23. 4. 2024 v sekci Soutěže.

Ukliďme svět 2024

letošní úlovekJako každý rok se i letos naši studenti zapojili do akce Ukliďme svět. Třídy 1. A a 1. B se i přes deštivé počasí sešly v neuvěřitelném počtu a vyrazily do blízké lokality Červený kopec, který je národní přírodní památkou. Nejdříve paní učitelka Nováková zajímavě povyprávěla o tomto unikátním paleontologickém nalezišti v samotném centru Brna, a pak už se studenti vydali na úklid do blízkého okolí.

Tato aktualita byla publikována 16. 4. 2024 v sekci Akce.

Vyhlášení voleb do školské rady

Logo GVID Informujeme, že ředitel školy vyhlásil volby do školské rady, a to do části volené zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a do části volené pedagogickými pracovníky školy. Volby se uskuteční v úterý 14. května 2024 od 12.30 do 14.00. Více informací najdete zde. Formulář kandidatury je k dispozici na sekretariátu školy nebo ke stažení zde.

Krajské kolo Dějepisné soutěže gymnázií

Logo školního roku 2023/24Ve středu 3. dubna 2024 se na gymnáziu Brno, tř. Kpt. Jaroše konal 32. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií. Téma letošního ročníku bylo – EVROPSKÉ DĚJINY V LETECH 1975–2000. Tříčlenný tým složený ze studentů třídy 5. G, Danny Ryška, Michal Burkoň a David Hrozek, vybojoval ve velké konkurenci 28 gymnázií krásné 9. místo.
Studentům děkujeme za nasazení a elán, který věnovali přípravě na takto nelehkou soutěž.
Poděkování patří také Spolku rodičů za finanční odměnu studentům.

Nezapomenutelná, trochu strašidelná a velmi jedinečná

v HaDivadleTaková je rok od roku Noc s příběhy. Každoročně ji pořádají vyučující českého jazyka s maturanty, kteří pro nás, zájemce z nižšího gymnázia, mají nachystaný program. Pokaždé se harmonogram v daný večer až noc trochu mění, nelze tedy očekávat, že bude stejný či výrazně odlišný oproti předešlému roku.

Naposledy, kdy se tato akce uskutečnila, byla noc z pátku 22. března na sobotu 23. března 2024. Začalo se kolem třetí hodiny odpolední “ubytováním” v učebnách a následným seznámením mezi jednotlivými účastníky akce. Po příjemném seznámení přišla na řadu exkurze do HaDivadla, kde jsme se podívali nejen do zákulisí, ale zkusili si například zahrát “zmraženou scénu”. S návratem zpět do školy přicházela také pauza na večeři z vlastních zásob. Pokračujte ve čtení

Národní konference EYP v Ostravě

účastníciPetr Klíč z 2. A se zúčastnil NVK Evropského parlamentu mládeže, která se konala 21.–24. 3. 2024 v Ostravě. V komisi zaměřené na „Industry, research and energy“ úspěšně obhájil rezoluci týkající se výroby mikročipů.
Blahopřejeme!
Také děkujeme Spolku rodičů za uhrazení účastnického poplatku.

Okresní kolo SOČ

Logo školního roku 2023/24V okresním kole SOČ se dařilo našim studentům v oborech č. 14 a 3. Justýna Hrubšová (5. G) obor č. 14 vyhrála a Aneta Judexová (3. A) skončila na druhém místě. V oboru č. 3 Jakub Mička (5. G) obsadil 5. místo. Všichni tři postupují do krajského kola, kde na ně již čekají další naši studenti, kteří postoupili přímo ze školního kola. Blahopřejeme!

Tato aktualita byla publikována 4. 4. 2024 v sekci Soutěže.

Den ptactva

účastníci akce s diplomem v rohuDne 26. 3. 2024 se uskutečnila soutěž Den ptactva pro školy, kterou pořádá ZOO Brno. Družstvo ve složení Anna Procházková (2. G), Dominik Steskal (2. F) a Adéla Ráhelová (2. F) získalo 2. místo z 20 soutěžních skupin.
Gratulujeme. PKBCh

Tato aktualita byla publikována 27. 3. 2024 v sekci Soutěže.