GVID ŠABLONY 2022–2025

Název projektu: GVID ŠABLONY 2022–2025
Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_003/0001490
Trvání: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025

Cíle projektu
Mezi hlavní cíle projektu, který navazuje na projekty GVID ŠABLONY 2017–2019 a GVID ŠABLONY 2019–2021, patří zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy žáků včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Těchto cílů bude dosaženo zejména podporou osobnostně profesního a odborného rozvoje pedagogických pracovníků školy prostřednictvím jejich dalšího vzdělávání a posílením pedagogického týmu o školního psychologa, školního kariérového poradce a o koordinátora spolupráce školy se zaměstnavateli.