GVID ŠABLONY 2017–2019

Loga Evropské unie a MŠMT

Název projektu: GVID ŠABLONY 2017–2019
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007516
Trvání: 1. 12. 2017–30. 11. 2019

Cíle projektu

Hlavními cíli realizovaného projektu jsou zejména zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy žáků včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Cílů bude dosaženo podporou osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a personálního posílení o koordinátora spolupráce školy se zaměstnavateli a školního kariérového poradce.