EU ŠABLONY GVID

loga_jazykyI

Název projektu:         EU ŠABLONY GYMNÁZIUM, BRNO, VÍDEŇSKÁ 47

Registrační číslo:      CZ.1.07/1.5.00/34.0493

Trvání:                        1. 8. 2012–31. 7. 2014

Oblast podpory 1.5, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Cíle projektu

Projekt má vytčeny 3 hlavní cíle: zkvalitnění vlastní výuky cíleným využitím možností digitálních technologií, podpora výuky cizích jazyků a rozvoj týmové spolupráce pedagogů.

V rámci projektu bude vytvořena sdílená nabídka nově zpracovaných inovativních digitálních učebních materiálů (prezentace, animace, videa, testovací úlohy, materiály pro podporu školní výuky i samostudia žáků). Zpracované materiály budou využívány také za pomocí školního e-learningového prostředí Moodle, jehož využívání povede ke zlepšení dostupnosti studijních materiálů jak pro žáky, tak pro vyučující. Dále budou formou účasti na jazykových vzdělávacích kurzech v ČR i v zahraničí podpořeny kompetence učitelů cizích jazyků a tím nepřímo také zkvalitněna samotná výuka cizích jazyků na naší škole. Impulsem k rozvoji týmové spolupráce pak bude účast vybraných pedagogů na kurzech mentoringu.

Přehled vytvořených 30 sad DUM
V případě zájmu o využití konkrétních DUM nás můžete kontaktovat na adrese svobodova<zavinac>gvid.cz, rádi Vám DUM poskytneme.

Společenské vědy

 • Filozofie
 • Ekonomie
 • Multikulturní historická tvář Brna
 • Brněnská architektura
 • Hudební Brno

Cizí jazyky

 • Maturitní příprava z francouzského jazyka
 • Německy mluví země
 • Anglický jazyk – Specifická témata

Tělesná výchova

 • Strečink
 • Posilování

Zeměpis

 • ČR – poloha, rozloha, příroda
 • ČR – obyvatelstvo, hospodářství a kraje
 • Fyzickogeografická sféra
 • Socioekonomická geografie
 • Regionální geografie Evropy
 • Regionální geografie Ameriky
 • Regionální geografie Afriky

Matematika

 • Planimetrie – shodná zobrazení a stejnolehlost
 • Teorie čísel a rovnice
 • Funkce

Informatika a programování

 • Programovací jazyk C

Český jazyk a literatura

 • Interpretace neuměleckého textu – prostěsdělovací a řečnický funkční styl
 • Interpretace neuměleckého textu – publicistický funkční styl
 • Interpretace neuměleckého textu – administrativní a odborný funkční styl
 • Vybraná témata literatury
 • Rozbor ukázek vybraných literárních děl
 • Podklady k prověření znalostí žáků

Biologie

 • Obecná biologie
 • Biologie člověka
 • Biologie rostlin