GVID – Aplikace moderních technologií

  • Číslo prioritní osy/oblasti podpory: 7.1 – Počáteční vzdělávání (7.1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání)
  • Schvalovatel návrhu GP: Jihomoravský kraj, odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje
  • Předkladatel návrhu GP: Gymnázium, Brno, Vídeňská 47
  • Název návrhu GP:  GVID – Aplikace moderních technologií
  • Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.1.16/01.0081
  • Termín realizace: 1. 5. 2012–30. 3. 2015
  • Rozpočet projektu celkem: 4 570 467,71 Kč

Cílem projektu je, pomocí aplikace moderního didaktického software a moderních technologií do výuky, zvýšit kvalitu přírodovědného vzdělávání na Gymnáziu, Brno, Vídeňská 47. K tomuto cíli jsou inovovány předměty matematika, fyzika, biologie a zajištěny materiální a technické podmínky.

Zkvalitnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným používáním metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce s využitím moderních technologií.
Logo projektu