Studentský parlament

Dne 6. 11. 2018 se na našem gymnáziu zformoval nový studentský parlament.

Předseda parlamentu: Matyáš Opletal (3.F)
Místopředsedové parlamentu: Silvie Dračková (1.A) a Tomáš Hobza (5.F)
Členové parlamentu: až dva zástupci za každou třídu

Kontaktní adresa: parlament@gvid.cz

Zápisy ze zasedání Studentského parlamentu

Školní rok 2020/2021

Školní rok 2019/2020

Školní rok 2018/2019