Archív

RÉTORITÉKA

účatsníciBudoucnost folklóru, společenské tabu, válka na Ukrajině, 3D tisky v praxi – to jsou témata, ke kterým se měli možnost vyjádřit účastníci řečnické a prezentační soutěže RÉTORITÉKA. Soutěž se konala dne 28. 2. 2023 a výkony 11 přihlášených soutěžících byly na vysoké úrovni. Porota byla nadšena nejen povedenými prezentacemi, ale především schopností pohotové a logické argumentace i formálním vystupováním řečníků. A jak celé klání dopadlo? Pokračujte ve čtení

Školní přehlídka Středoškolské odborné činnosti

naši sočkařiVe středu dne 22. 2. 2023 se na naší škole uskutečnila již tradiční školní přehlídka SOČ, v rámci níž mají studenti třetích ročníků možnost odprezentovat výsledky své odborné badatelské činnosti nejenom před odbornou porotou, složenou primárně z akademických pracovníků nebo odborníků na dané téma, ale též před publikem, tvořeným jako vždy ze žáků druhých ročníků, kteří tak mají jedinečnou příležitost inspirovat se výkony svých spolužáků z vyšších ročníků. Pokračujte ve čtení

Školní ples 2023

plakát na školní plesVážené kolegyně, vážení kolegové, vážení rodiče, milé studentky, milí studenti, dovolte, abychom vás, po tříleté pandemickými okolnostmi vynucené přestávce, pozvali k účasti na tradičním školním plese, který pro nás s velkou pečlivostí organizuje náš Spolek rodičů při našem gymnáziu.
Letošní termín připadá na pátek 24. března, dveře KC Semilasso v Brně – Králově Poli se otevřou v 19.30. Čeká nás welcomedrink, vystoupení studentů, fotokoutek či předpůlnoční překvapení plné zajímavých cen. Večerem nás provede hudební skupina Another Way a rádi bychom večer věnovali také našim maturantům, kterým nedlouho po plese naposledy zazvoní a vydají se skládat maturitní zkoušky.

Literární soutěž

Naši žáci při soutěžiDne 30. ledna se konalo vyhlášení výsledků Literární soutěže spojené s autorským čtením a besedou u „u kulatého stolu“. Letošní literární setkání se neslo v duchu téměř filozofické otázky „Co je vlastně realita?“. O tom, jaké podoby může mít ztvárnění tohoto tématu v literárních textech, jsme si vykládali během autorského čtení. Všechny příspěvky byly nesmírně podnětné a společná diskuze se setkala s velkým ohlasem. Pokračujte ve čtení

Vánoční Vídeň

Naše výprava před Katedrálou sv. ŠtěpánaV době adventní jsme se po dvouleté pauze nadšeně vypravili za krásami vánoční Vídně. Ani mrazivé počasí nás neodradilo od procházky po historických skvostech této rakouské metropole. V přírodovědném muzeu jsme se příjemně ohřáli a u toho mohli obdivovat třeba kostru dinosaura nebo pravěkého mamuta. Zlatým hřebem pak byly samotné vánoční trhy na &lqduo;Rathausplatzu&bqduo;, kde jsme si vychutnali pravou vánoční atmosféru i různé dobroty. Už teď se těšíme na výlet do Vídně v příštím roce.
Velký dík patří Spolku rodičů za finanční podporu.

Soutěž v anglickém jazyce

účastníci soutěžeV úterý 13. 12. 2023 proběhla na naší škole Soutěž v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii II. B (žáci 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií) zvítězil skvělý Kryštof Přibyl ze třídy 1. F. Na druhém místě se umístil Jan Kuchařík ze 2. G a třetí místo obsadil Petr Rusňák z 2. F. Pokračujte ve čtení

Soutěž ve francouzském jazyce

vítězovéŠkolní kolo Soutěže ve francouzském jazyce se konalo ve středu 14. 12. 2022. Do soutěže se zapojili 3 soutěžící v mladší kategorii a 2 soutěžící ve vyšší kategorii.
V kategorii SŠ I. se soutěže zúčastnili hlavně studenti třídy 3. F. Zvítězil Filip Skalák, 2. místo obsadila Karolína Klimentová a 3. místo Patrik Válka. V kategorii SŠ II. 1. místo obsadila Martina Pluháčková ze třídy 3. A a 2.místo Anna Podracká ze 4. F.
Účastníkům soutěže děkujeme za perfektní výkony a za příjemně strávenou dopolední hodinku. Pokračujte ve čtení

Školní kolo Soutěže v německém jazyce

účastníci soutěžeV pondělí 12. 12. proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Soutěže v německém jazyce, kterého se zúčastnilo 6 studentů. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, kategorie II. B (žáci 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií) a kategorie III. A (studenti 1.–3. ročníku středních škol a 3.–5. ročníku šestiletých gymnázií). Účastníci soutěže museli prokázat znalost německého jazyka při poslechu, popisu obrázku a rozhovoru na vylosované téma. Všichni soutěžící předvedli opravdu skvělé výkony. Pokračujte ve čtení

Školní kolo dějepisné olympiády

Logo GVID pro školní rok 2022/2023V pátek 9. 12. 2022 se na našem gymnáziu konalo školní kolo dějepisné olympiády. Studenti prověřovali své znalosti na téma „Rozdělený svět a Československo v něm – 1945–1992“.
Děkujeme všem fanouškům historie za účast a skvělé výkony a do okresního kola posíláme ty nejlepší z nich. Pokračujte ve čtení

Toulky 6. G Prahou

6. G v PrazeVe dnech 12.–14. 10. vyrazila třída 6. G v doprovodu paní prof. I. Klímkové a E. Gargulákové za kulturou do Prahy. V bohatém programu si našel každý to svoje – ať už to byli českoslovenští odbojáři v Památníku heydrichiády, procházky pražskými zákoutími, židovský hřbitov, prostory kamenných divadel a zajímavá divadelní představení nebo výstava A. Muchy v Obecním domě.
Praha nás okouzlila nejen historií, ale i současností: kluci obdivovali krásná auta na Pařížské, dívky měly zase gastronomické zážitky. I díky příznivému počasí jsme si akci náramně užili a budeme na ni dlouho vzpomínat.
Poděkování patří Spolku rodičů za nemalý finanční příspěvek.
Studenti 6. G

Příspěvky pro Spolek rodičů

QR kód pro platbu příspěvku SRVážení rodiče, výše příspěvku pro školní rok 2022/2023 byla Shromážděním Spolku rodičů GVID dne 4. října 2022 schválena ve výši 600 Kč. Prosíme o laskavé uhrazení příspěvku na účet: 153444825/5500. Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte jméno, příjmení studenta a jeho třídu, variabilní symbol 0016. Pokud použijete připojený QR kód, nezapomeňte, prosím, upravit zprávu pro příjemce, abychom věděli, od koho jsme příspěvek obdrželi.
Dopis rodičům

Poděkování Spolku rodičů GVID

Předmětová komise společenských věd děkuje Spolku rodičů GVID za velkorysé finanční odměny pro studentky a studenty, které/kteří školu úspěšně reprezentovaly/i v mnoha soutěžích se společenskovědní tematikou, a to nejen na školní, okresní a krajské, ale také republikové úrovni. Odměny budou předány třídními učiteli a učitelkami během slavnostního vydávání závěrečných vysvědčení v pondělí 27. června. Děkujeme!

Blahopřejeme výtvarníkům!

diplomyV letošním 11. ročníku soutěže Bezpečně v kyberprostoru, kterou vyhlašuje Jihomoravský kraj a Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, se naši studenti umístili na vítězných pozicích hned v několika kategoriích.
V kategorii C – plakát získala: Karmila Hažmuková (2.G) 1. místo, Simona Goczalová (2.F) 2.místo, Klára Mitášová (2.G) 3.místo a v kategorii C – komiks: Anna Řičicová (2.G) 2. místo.
Našim studentům blahopřejeme 🙂 a Spolku rodičů děkujeme za odměny.

„BĚŽÍCÍ ČEŠTINÁŘ“ PRO MATURANTY

akce se konala v učebně fyzikyVe středu 2. 3. se uskutečnila přednáška „Běžícího češtináře“ pro všechny maturitní ročníky. Studenti se detailně seznámili se strukturou maturitních testů z českého jazyka, procházeli a analyzovali různé úkoly. Doufejme, že písemnou část maturitní zkoušky zdárně zvládnou.
Děkujeme také Spolku rodičů za finanční příspěvek.

RÉTORITÉKA

účastníci soutěžePo roční pauze jsme se mohli opět těšit na řečnické a prezentační dovednosti našich studentů v soutěži RÉTORITÉKA, která má na naší škole již dlouholetou tradici. Klání řečníků se uskutečnilo 22. 2. 2022. Zájem studentů byl velký, do soutěže se přihlásilo 14 studentů. Ti předvedli velmi vyrovnané výkony a porota z řad učitelů, absolventů a studenta BiGy byla jejich prezentacemi, argumentačními a rétorickými dovednostmi a pružnými reakcemi na položené otázky nadšena. A konečné rozhodnutí? Pokračujte ve čtení