Archív

Poděkování Spolku rodičů GVID

Předmětová komise společenských věd děkuje Spolku rodičů GVID za velkorysé finanční odměny pro studentky a studenty, které/kteří školu úspěšně reprezentovaly/i v mnoha soutěžích se společenskovědní tematikou, a to nejen na školní, okresní a krajské, ale také republikové úrovni. Odměny budou předány třídními učiteli a učitelkami během slavnostního vydávání závěrečných vysvědčení v pondělí 27. června. Děkujeme!

Blahopřejeme výtvarníkům!

diplomyV letošním 11. ročníku soutěže Bezpečně v kyberprostoru, kterou vyhlašuje Jihomoravský kraj a Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, se naši studenti umístili na vítězných pozicích hned v několika kategoriích.
V kategorii C – plakát získala: Karmila Hažmuková (2.G) 1. místo, Simona Goczalová (2.F) 2.místo, Klára Mitášová (2.G) 3.místo a v kategorii C – komiks: Anna Řičicová (2.G) 2. místo.
Našim studentům blahopřejeme 🙂 a Spolku rodičů děkujeme za odměny.

„BĚŽÍCÍ ČEŠTINÁŘ“ PRO MATURANTY

akce se konala v učebně fyzikyVe středu 2. 3. se uskutečnila přednáška „Běžícího češtináře“ pro všechny maturitní ročníky. Studenti se detailně seznámili se strukturou maturitních testů z českého jazyka, procházeli a analyzovali různé úkoly. Doufejme, že písemnou část maturitní zkoušky zdárně zvládnou.
Děkujeme také Spolku rodičů za finanční příspěvek.

RÉTORITÉKA

účastníci soutěžePo roční pauze jsme se mohli opět těšit na řečnické a prezentační dovednosti našich studentů v soutěži RÉTORITÉKA, která má na naší škole již dlouholetou tradici. Klání řečníků se uskutečnilo 22. 2. 2022. Zájem studentů byl velký, do soutěže se přihlásilo 14 studentů. Ti předvedli velmi vyrovnané výkony a porota z řad učitelů, absolventů a studenta BiGy byla jejich prezentacemi, argumentačními a rétorickými dovednostmi a pružnými reakcemi na položené otázky nadšena. A konečné rozhodnutí? Pokračujte ve čtení

Školní přehlídka nejlepších projektů SOČ

Jedna skupina našich SočkařůVe středu 23. února proběhla na naší škole přehlídka nejlepších studentských projektů SOČ. Dvacet pět studentů podalo skvělé výkony, které odborná porota z řad vysokoškolských učitelů a odborníků z praxe ocenila opravdu vysoko. Je to úžasné, co studenti GVID dokáží vytvořit! Přejeme proto všem postupujícím hodně úspěchů v okresním kole!!
Děkujeme také Spolku rodičů za finanční příspěvek na drobné občerstvení.

Best in English

Naši žáci soutěžící onlineV tomto školním roce se naše gymnázium opět zapojilo do mezinárodní online soutěže Best in English. Studenti prokázali schopnost porozumět psanému i mluvenému projevu, stejně jako bohatou slovní zásobu a znalost gramatiky.
V konkurenci více než sedmnácti tisíc účastníků nás skvěle reprezentovalo patnáct studentů, z nichž se nejlépe umístili Daniel Pelánek (5.F), Filip Schwarz (4.G) a Matyáš Urbánek (4.F).
Blahopřejeme k výborným výsledkům a děkujeme Spolku rodičů za finanční příspěvek na odměny.

Soutěž ve francouzském jazyce

Všichni účastníci soutěžeVe středu 16. února 2022 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Soutěže ve francouzském jazyce.
Do soutěže se přihlásili čtyři nadšení soutěžící, aby porovnali své komunikační dovednosti. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii SŠ I. zvítězila Anna Podracká (3.F), 2. místo obsadil Albert Hájek (3.F) a 3. místo získala Adéla Volejníčková (3.F). V kategorii SŠ II. zvítězil Denis Pajkanovič (5.F), který porotu velmi mile překvapil svým výkonem. Pokračujte ve čtení

Literární soutěž

účastníci Literární soutěžeVe středu 2. 2. se uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků Literární soutěže, které bylo již tradičně spojené s autorským čtením všech účastníků. I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se sešli téměř všichni mladí autoři a ze svých domovů si připojili i zbylí čtyři, kteří museli zůstat v karanténě. Celým odpolednem se nesla příjemná tvůrčí atmosféra, zazněly velmi zajímavé a inspirativní básnické i prozaické texty. Pokračujte ve čtení

Soutěž v anglickém jazyce

účastníci soutěže mladší kategorieMinulý týden jsme ve škole uspořádali Soutěž v anglickém jazyce, které se zúčastnilo 24 studentů. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích. Soutěž se skládala z poslechu a ústní části – rozhovor na vylosované téma. V kategorii II.B zvítězil Antonín Zlevor (2.G), 2. místo získala Zuzana Michelová (1.F) a 3. místo obsadil Gabriel Hynek (1.F). V kategorii III.A zvítězila Aneta Zadubanová (4.F), 2. místo získal Tadeáš Robek (5.G) a na 3. místě se umístila Alexandra Seďová (3.G).
Všem zúčastněným děkujeme za výborné výkony. Vítězové z 1. místa postupují do okresního kola, na 2. místě jsou náhradníci.
Spolku rodičů děkujeme za finanční podporu.

Soutěž v německém jazyce

učastníci soutěžeV pondělí 13. 12. proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Soutěže v německém jazyce, kterého se zúčastnilo 7 studentů. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, kategorie II. B (žáci 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií) a kategorie III. A (studenti 1.–3. ročníku středních škol a 3.–5. ročníku šestiletých gymnázií). Soutěžící museli prokázat znalost německého jazyka při poslechu, popisu obrázku a rozhovoru na vylosované téma. Všichni soutěžící předvedli opravdu skvělé výkony. Pokračujte ve čtení

Recitační soutěž 2021

fotografie ze soutěžeV úterý 7. 12. proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Recitační soutěže, kterého se zúčastnilo celkem 20 studentů. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, I. kategorie (studenti nižšího gymnázia) a II. kategorie (studenti vyššího gymnázia). Studenti a studentky předvedli opravdu skvělé výkony, někteří dokonce recitovali i vlastní tvorbu. Pokračujte ve čtení

Běžící češtinář

Źáci na přednášceDne 26. 10. se na naší škole konal soubor přednášek tzv. „Běžícího češtináře“, známého influencera a propagátora českého jazyka na sociálních sítích. Povídání o zajímavostech a úskalích našeho rodného jazyka se zúčastnily ve třech blocích třídy 2.F, 2.B, 4.F, 4.G a 2.A.
Děkujeme za finanční podporu Spolku rodičů.

Hra pro prváky

plakát k akciNa začátku tohoto školního roku naše škola uspořádala pro nové studenty hru, která je měla seznámit s pro ně novým prostředím. Za úspěšné vyřešení hry získali malou odměnu.
Děkujeme Spolku rodičů za finanční příspěvek.

Třída 4.B v Praze

4.B v PrazeV pátek 15. 10. jsme my, žáci 4.B, společně s naší paní profesorkou třídní Mgr. Martinou Palovou a s panem profesorem Mgr. Radomírem Talafou podnikli poznávací výjezd do hlavního města České republiky. Po zhruba tříhodinové cestě vlakem, která obnášela brzký odjezd z Brna a tradiční zpoždění Českých drah, jsme se vydali na náročnou, ale zajímavou prohlídku památek Židovského města v Praze. Pokračujte ve čtení

Vídeňka na celostátní přehlídce SOČ

logo školního roku 2020/2021V sobotu dne 12. 6. 2021 proběhla 43. celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti, které se v tomto školním roce zúčastnili i tři studenti Vídeňky, konkrétně Anna Stojanovová (3.A) v oboru č. 4 Biologie, Jakub Andrýsek (4.G) v oboru č. 10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace a Kryštof Tesař (3.A) v oboru č. 13 Ekonomika a řízení. V tuhé konkurenci se našim studentům podařilo zabodovat a obsadit hned dvakrát úžasné čtvrté místo (J. Andrýsek, K. Tesař) a jedenkrát skvělé deváté místo (A. Stojanovová). Rádi bychom našim studentům i touto cestou poděkovali za vzornou reprezentaci školy a popřáli jim hodně zdaru a úspěchů do dalšího odborného růstu v rámci oboru, v němž se plánují i nadále realizovat.
Za ceny pro soutěžící patří dík především Spolku rodičů.