Školní přehlídka úspěšných prací SOČ

naši sočkařiV úterý 27. 2. 2024 se na naší škole uskutečnila každoroční školní přehlídka úspěšných prací SOČ, v rámci níž mají studenti třetích a pátých ročníků možnost odprezentovat výsledky svých prací z vybraných volitelných seminářů. V tomto školním roce se na přehlídce sešlo 16 odborných prací z celkem 12 oborů, přičemž prezentující byli nuceni v rámci své prezentace čelit také následným dotazům ze strany odborné poroty. Naskytla se jim tak ojedinělá příležitost vyzkoušet si nejenom vlastní odborné znalosti tématu, ale též ověřit si své prezentační, rétorické a argumentační dovednosti. Jak je již na naší škole dobrým zvykem, členy jednotlivých porot byli nejenom naši bývalí úspěšní sočkaři, ale též zástupci z řad našeho pedagogického sboru a zejména pak vážení hosté z akademického prostředí. Všem zúčastněným tímto děkujeme za kvalitní výkony a vzornou reprezentaci školy, gratulujeme vítězům v rámci jednotlivých kategorií a v neposlední řadě děkujeme všem našim hostům za příjemnou atmosféru nejenom během přehlídky, ale též po ní v rámci konzultací se soutěžícími.
Poděkování patří i Spolku rodičů za poskytnutí finančního příspěvku na organizaci celé akce.