Archív

Informace pro uchazeče o studium

Na základě ustanovení opatření obecné povahy MŠMT ČR ze dne 7. 5. 2021 upravujícího přijímací řízení v tomto  školním roce informujeme uchazeče, že uchazeči, který měl konat jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech na naší škole a v jednom z nich zkoušku nekonal, je umožněno konat tuto zkoušku v náhradním termínu, pokud o to požádá ředitele školy nejpozději do 17. 5. 2021. Umožňuje se také stažení zápisového lístku z důvodu následného přijetí na střední školu až po zveřejnění výsledků zkoušek v náhradním termínu. Mezi uchazeči o studium na našem gymnáziu však žádný výše popsaný případ nenastal.
Celý text opatření obecné povahy najdete zde.

Vydávání rozhodnutí

Vážení rodiče,
vzhledem k náročnosti administrativy při vyhodnocování přijímacího řízení a vydávání rozhodnutí Vás žádáme, abyste nepožadovali po škole v období od 19. 5. 2021 do 21. 5. 2021 jakékoliv informace k výsledkům přijímacího řízení, a to ani telefonicky, ani e-mailem.
Děkujeme za pochopení.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí na naší školu budeme vydávat osobně do rukou zákonným zástupcům v následujících termínech:

  • pro 4leté studium ve čtvrtek 20. 5. 2021 od 15.00 do 18.00 a v pátek 21. 5. 2021 od 12.00 do 18.00
  • pro 6leté studium pouze v pátek 21. 5. 2021 od 12.00 do 18.00.