Počty odevzdaných přihlášek ke studiu

Logo školního roku 2023/24Informujeme o počtech přijatých přihlášek ke dni 1. března 2024, 11.00 hodin:

čtyřleté studium: 248 uchazečů (výběr na 1. místě 93, na 2. místě 101, na 3. místě 53 a na 4. místě 1) (předpokládaný počet přijímaných 60)
šestileté studium: 564 uchazečů (výběr na 1. místě 283, na 2. místě 180, na 3. místě 100 a na 4. místě 1) (předpokládaný počet přijímaných 60)