GVID ŠABLONY 2019–2021

Logo Evropské unie a MŠMT

Název projektu: GVID ŠABLONY 2019–2021
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016596
Trvání: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Cíle projektu

Hlavními cíli realizovaného projektu, který navazuje na projekt GVID ŠABLONY 2017–2019, jsou zejména zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy žáků včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Cílů bude dosaženo podporou osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a personálního posílení o koordinátora spolupráce školy se zaměstnavateli a školního kariérového poradce.