Školní kolo Dějepisné olympiády

Logo školního roku 2023/24Ve středu 29. 11. 2023 se opět po roce sešli nadšenci historie, aby změřili své síly ve školním kole dějepisné olympiády na téma „Každodenní život a kulturní kořeny českých
zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa“.
Všem účastníkům děkujeme za hojnou účast a skvělé výkony a do okresního kola posíláme ty nejlepší z nich.
V 1. kategorii se na prvních třech místech umístili studenti 2. G.: 1. místo obsadil Otto Zwettler, který získal 48 bodů z 60, 2. místo získala Anna Zapletalová s 44 body a 3. místo Anna Procházková s 43 body.
Ve 2. kategorii zvítězil Adam Tyc (4. G) s neuvěřitelným počtem bodů 55 z 60. Studenti Danny Ryška (5. G) a Marek Hynšt (3. A) získali 50 bodů a společně tak obsadili 2. místo.
Děkujeme Spolku rodičů za finanční příspěvek na ceny.