Národní konference EYP v Ostravě

účastníciPetr Klíč z 2. A se zúčastnil NVK Evropského parlamentu mládeže, která se konala 21.–24. 3. 2024 v Ostravě. V komisi zaměřené na „Industry, research and energy“ úspěšně obhájil rezoluci týkající se výroby mikročipů.
Blahopřejeme!
Také děkujeme Spolku rodičů za uhrazení účastnického poplatku.