Poděkování Spolku rodičů

Logo školního roku 2023/24Předmětová komise společenských věd děkuje Spolku rodičů za finanční dary pro úspěšné studenty za jejich reprezentaci školy na řadě oborových soutěží v tomto školním roce!