Krajské kolo Dějepisné soutěže gymnázií

Logo školního roku 2023/24Ve středu 3. dubna 2024 se na gymnáziu Brno, tř. Kpt. Jaroše konal 32. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií. Téma letošního ročníku bylo – EVROPSKÉ DĚJINY V LETECH 1975–2000. Tříčlenný tým složený ze studentů třídy 5. G, Danny Ryška, Michal Burkoň a David Hrozek, vybojoval ve velké konkurenci 28 gymnázií krásné 9. místo.
Studentům děkujeme za nasazení a elán, který věnovali přípravě na takto nelehkou soutěž.
Poděkování patří také Spolku rodičů za finanční odměnu studentům.