Úspěšné projekty v soutěži Člověk a společnost

Logo školního roku 2023/24V celorepublikové sociologické soutěži Člověk a společnost se tradičně dařilo společenskovědním projektům našich studentů. V kategorii Výzkum ve zlatém pásmu zvítězil H. Nespěšný (5. G) s prací Způsoby trestání ve školách a 2. a 3. místo vybojovaly T. Doleželová a V. Chovancová (obě 3. B) s projekty Příběh rodiny Hrnčířů za kolektivizace, resp. Nedostatečná sexuální výchova na základních školách. V bronzovém pásmu se umístili A. Podracká (5. F) a J. Drozd s T. Buňkou (oba 5. G).
Všem našim studentům blahopřejeme a přejeme jim hodně dalších úspěchů!

Tato aktualita byla publikována 29. 4. 2024, v sekci Soutěže.