Archív

Každá kapka pomáhá 2023

Odkaz na plakátJe tu zase ten čas v roce, kdy můžeme udělat něco skutečně zvláštního a významného – darovat krev a zachránit životy! Rádi bychom vás pozvali na naši každoroční akci darování krve, která se koná dne 23. října 2023 v FNUSA.
Jádro naší společnosti jsme my sami a není nic cennějšího, než když se spojíme, abychom pomohli těm, kteří to potřebují. Věřte nám, jediná kapka krve může znamenat celý svět pro někoho, kdo bojuje o svůj život.
Všichni plnoletí jsou srdečně vítáni, aby se přidali k naší akci a přispěli svou kapkou. Darování krve je jednoduché, rychlé a bezpečné a představuje to jedinečnou příležitost udělat něco nezištného pro jiné.
Pojďte se k nám připojit dne 23. října a buďte hrdí na to, že jste součástí této nádherné tradice solidarity a péče. Vaše krev může znamenat život druhých.
Přihlásit se může v kabinetě ČJ u Moniky Ležatkové nebo e-mailem lezatkova@gvid.cz

Tato aktualita byla publikována 4. 10. 2023 v sekci Akce.

Workshopy programování ve Scratchi s prvky AI

Ve dnech 12. a 24. 10. pořádáme Workshopy programování ve Scratchi s prvky AI. Účast je zdarma. Je nutné se přihlásit.

Trénink chytrého asistenta
S pomocí programovacího jazyka Scratch a modelu strojového učení si vytvoříme chytrého asistenta, který bude umět reagovat na naše příkazy.
termín: čtvrtek 12. 10. 2023 od 14.30 do 18.45 hod., věk 12–14 let

Útěk před monstrem
Ve Scratchi vytvoříme program, který bude simulovat průchod postavy bludištěm, aby se dokázala vyhýbat monstru.
termín: úterý 24. 10. 2023 od 14.30 do 18.45 hod., věk 13–15 let

Tato aktualita byla publikována 2. 10. 2023 v sekci Akce.

Kamenačky

na akciV září studenti Semináře a cvičení z biologie navštívili Přírodovědnou stanici Kamenačky. Na živých exemplářích si zopakovali znalosti ze zoologie a seznámili se s ojedinělým výchovně-vzdělávacím zařízením v Brně.

Tato aktualita byla publikována 27. 9. 2023 v sekci Akce.

Anthropos

u mamutaStudenti 5. G při návštěvě Anthroposu 12. 9. 2023 pronikali do tajů vývoje člověka pod vedením odborného průvodce a dozvěděli se mnohé překvapující informace.

Tato aktualita byla publikována 27. 9. 2023 v sekci Akce.

Národní park Podyjí

na rozhledně u HardegguStudenti  Semináře a cvičení z biologie pro 3. ročníky čtyřletého a 5. ročníky šestiletého studia navštívili 26. 9. náš nejmenší a nejmladší Národní park Podyjí s nejbohatší biodiverzitou pod vedením botaničky RNDr. Rotreklové. V Informačním centru v Čížově získali základní informace o národním parku a na trase dlouhé 10 km si vychutnali krásy NP.  Akce se uskutečnila ve spolupráci s PřF MUNI.

Tato aktualita byla publikována 27. 9. 2023 v sekci Akce.

Slované – život a smrt

Exkurze do muzeaDne 20. září se třída 2. A vypravila na výstavu „Slované – život a smrt“ v Ústavu archeologie a muzeologie MUNI. Tato výstava nám poskytla fascinující pohled do minulosti slovanského světa. Měli jsme možnost si prohlédnout rekonstrukce hrobů, oblečení, šperků i dalších artefaktů.
Tímto zážitkem jsme se stali svědky oživení starověkého slovanského světa a získali jsme cenné poznatky o tomto období našich dějin. Byla to pro nás inspirující a poučná událost, která nás zaujala a přivedla nás blíže k našim historickým kořenům.

Tato aktualita byla publikována 25. 9. 2023 v sekci Akce.

Dílny SOČ 2023

Naši nový sočkařiSkupina nadšených studentů GVID se zúčastnila Dílen SOČ, které speciálně pro naši školu již tradičně připravilo Sdružení na podporu talentované mládeže. Noví „sočkaři“ se tak např. seznámili s tvorbou atraktivní prezentace, vyzkoušeli si na sobě psychologické vychytávky, jak zvládnout stres a kritiku oponentů, vylepšili svůj ústní projev a nakoukli pod pokličku pravidel úspěšného sociálněvědního výzkumu. Velký dík patří všem organizátorům akce v čele s Ing. Tomášem Dosedělem, Ph.D.

Tato aktualita byla publikována 14. 9. 2023 v sekci Akce.

Investice v dnešní době

při diskuziO investičních možnostech (a nejen o nich) v dnešní turbulentní době besedoval se studenti společenskovědního semináře náš úspěšný absolvent, podnikatel a investor Maxim Kipila.

Tato aktualita byla publikována 16. 6. 2023 v sekci Akce.

Český den proti rakovině

kytičkaDne 10. 5. se někteří studenti z 3. B a 4. F zapojili do dobročinné akce při příležitosti Českého dne proti rakovině. V ulicích města Brna vybrali prodejem typických žlutých kytiček částku 20 654 Kč.

Tato aktualita byla publikována 5. 6. 2023 v sekci Akce.

Program Touch Econ

Logo GVID pro školní rok 2022/2023Do tohoto programu Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity se zapojila Soňa Šimperová (5. F). Úspěšně absolvovala předměty Psychologie pro ekonomy a Osobní finance, a to za stejných podmínek a výstupů jako běžní vysokoškolští studenti. Díky této práci navíc jí budou odpuštěny přijímačky v příštím školním roce. Soňa si tak může již teď vybírat obory, které by ráda na ESF MU studovala.
Blahopřejeme!

Tato aktualita byla publikována 5. 6. 2023 v sekci Akce.

Virtuální spolupráce s Chien Kuo Taiwan

fotka z chatu s programemStudenti několika tříd GVID se zapojili do spolupráce přes polovinu zeměkoule s prestižní střední školou Taipei Municipal Chien Kuo Senior High School na Taiwanu. Ve čtvrtek 18. května navázali na předchozí e-mailovou komunikaci a poprvé se se svými novými přáteli setkali tváří v tvář při online meetu. Nejenže si procvičili svou angličtinu, ale získali i originální vhled do kultury, vzdělávacího systému a života tohoto vzdáleného ostrova.

Tato aktualita byla publikována 19. 5. 2023 v sekci Akce.

Kým vším byli Vikingové?

foto s vikingyStudenti třídy 3. F měli v pátek 28. 4. 2023 příležitost najít odpověď na otázku, kým vším byli Vikingové. V kontrastu k obrazu obávaných nájezdníků, vytvořeného populární kulturou posledních let, se mohli seznámit s reálným pohledem na každodenní život severských mořeplavců, jejich náboženstvím, válčením apod. Výukový program pro studenty připravili studenti Univerzity Palackého v Olomouci a VUT v Brně.

Fotografii poskytli autoři výukového programu.

Tato aktualita byla publikována 5. 5. 2023 v sekci Akce.

Návštěva Excel@FIT na FIT VUT

naši žáci za konferenčním stolemDne 4. 5. 2023 navštívilo 20 studentů z různých ročníků studentskou konferenci Excel@FIT pořádanou na Fakultě informačních technologií VUT v Brně – Králově Poli. Prohlédli jsme si areál FIT, který zahrnuje citlivě zrekonstruovaný středověký kartuziánský klášter, zámeček, nové přístavby a budovu starého pivovaru. Podívali jsme se na prezentace zajímavých projektů řešených studenty fakulty (letos jich soutěžilo přes 80!), popovídali si s jejich autory a zapojili se do hlasování veřejnosti o nejlepší práci.

Tato aktualita byla publikována 5. 5. 2023 v sekci Akce.

Zájezd do jižní Anglie

účastníci exkurzePlný autobus nadšených studentů se vrátil v neděli 30. 4. 2023 z týdenního zájezdu do jižní Anglie. Studenti jsou plni dojmů z návštěvy přímořských městeček na anglické riviéře, drsné krajiny v národním parku Dartmoor, prohlídky biomů v ojedinělé botanické zahradě Eden project, průzkumu působivé scenérie v ruinách hradu Tintagel spojovaném s legendárním králem Artušem a mnoha dalších zajímavých míst. Všechny nové poznatky mohli prodiskutovat se „svou“ anglickou rodinou, kde strávili 5 nocí a nahlédli tak do života a zvyklostí Britů.
Děkujeme Spolku rodičů za příspěvek na cestu a už těšíme se na příští cestu do Walesu.

Cesta do pravěku

účastníci exkurzeV pátek 21. dubna 2023 absolvovali žáci tříd 3. F, 3. G, 1. A a 1. B cestu do pravěku. Navštívili expozici Archeoparku Pavlov, kde se přímo v místě významných archeologických nálezů (např. celosvětově známý trojhrob z doby lovců mamutů) vydali na cestu proti proudu času až do doby ledové, kdy oblast Pálavy byla hojně obydlena skupinami pravěkých lovců a sběračů. Pokračujte ve čtení