Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady

Logo GVID Ředitel školy vyhlásil doplňovací volby do školské rady, do části volené zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky. Volby se uskuteční v úterý 23. listopadu 2021. Více informací najdete zde.

Tato aktualita byla publikována 21. 10. 2021, v sekci Školská rada.