Archívy

Přijďte se k nám podívat 23 .1. 2018 – den otevřených dveří

Zveme všechny zájemce o studium na naší škole a jejich rodiče na Den otevřených dveří, který proběhne v úterý 23. ledna 2018 od 16.30 do 18.30 hodin. Pro příští školní rok budeme přijímat studenty do šestiletého studia oboru programování (pro studenty 7. ročníku ZŠ) a studenty do čtyřletého studia všeobecného oboru (pro studenty 9. ročníku ZŠ).
Od 17.00 hodin proběhne v jídelně školy beseda k přijímacímu řízení pro zájemce o čtyřleté studium a od 17.45 hodin pro zájemce o šestileté studium.
S dotazy ohledně přijímacího řízení se obracejte na zástupce ředitele školy Ing. Ladislava Kvapila (tel.: 543 421 751, e-mail: kvapil@gvid.cz).