Archív

Informace pro uchazeče o studium

Vážení uchazeči, vážení rodiče,
informujeme vás o termínech konání testů jednotných přijímacích zkoušek – čtyřleté studium v pondělí 8. června 2020, šestileté studium v úterý 9. června 2020. Testy na naší škole budou konat ti uchazeči, kteří na přihlášce uvedli naši školu jako první v pořadí, nebo jim naše škola byla určena CERMATem. Těmto uchazečům byly v úterý 19. 5. 2020 odeslány běžnou poštou informace o přidělení evidenčního čísla, kritéria přijímacího řízení a také kompletní informace s termínem a časovým harmonogramem.
Uchazečům, kteří u nás testy konat nebudou byla odeslána zásilka pouze s informacemi o přiděleném evidenčním čísle uchazeče a kritéria přijímacího řízení.
Prosíme všechny uchazeče, kterým by zásilka nebyla v nejbližších dnech Českou poštou doručena, aby nás kontaktovali elektronicky (vedeni@gvid.cz) nebo telefonicky na tel.: 543421751.

Kritéria pro přijímací řízení 2020/2021

V sekci Přijímání na školu byla 29. 1. 2020 zveřejněna definitivní podoba Kritérií pro první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku studia ve školním roce 2020/2021. Dovolujeme si upozornit, že vzhledem k celostátně nastaveným termínům soutěží a olympiád, hodnocených v rámci kritérií přijímacího řízení, došlo v kritériích vydaných 14. 1. 2020 k úpravě kritéria č. 4, a to v podobě posunu termínu konání hodnocených soutěží do 8. 4. 2020 včetně.

Den otevřených dveří v úterý 14. 1. 2020

Pro příští školní rok přijímáme studenty do šestiletého studia oboru programování (žáky 7. ročníku ZŠ) a studenty do čtyřletého studia všeobecného oboru (žáky 9. ročníku ZŠ).
Od 17.00 hodin proběhne v jídelně školy beseda s vedením školy k přijímacímu řízení pro zájemce o čtyřleté studium a od 17.45 hodin pro zájemce o šestileté studium.
S dotazy ohledně přijímacího řízení se obracejte na zástupce ředitele školy Ing. Ladislava Kvapila (tel.: 543 421 751, e-mail: kvapil@gvid.cz).