Archívy

Volba druhého jazyka pro nově přijaté studenty

Vážení rodiče,
povinným prvním jazykem pro všechny žáky školy je angličtina. Dle zájmu si mohou jako druhý jazyk zvolit němčinu nebo francouzštinu.
Možnost zápisu je od 21. května do 15. června na našich stránkách:

https://moodle3.gvid.cz/course/view.php?id=71 (studenti čtyřletého studia)

https://moodle3.gvid.cz/course/view.php?id=72 (studenti šestiletého studia)

Pokud si žák nevybere a nezapíše druhý cizí jazyk do 15. 6. 2018, bude mu určen.
Poznámka: po naplnění kapacity jednotlivých skupin pro šestileté studium (maximálně 45 žáků ve skupině jednoho jazyka) již volba nebude možná.

K registraci využijete uživatelské jméno a heslo které jste obdrželi. Prosím, tyto přihlašovací údaje k účtu na Moodle3 si uschovejte, Vaše dítě tento účet bude využívat po celou dobu studia.