Archívy

Upozornění pro uchazeče o studium na naší škole

Vážení uchazeči o studium,
neprodleně  kontaktujte sekretariát naší školy  (tel. číslo 543 421 752) v následujících případech:

  • Do 31. března Vám nebyla doručena poštou pozvánka k přijímacím zkouškám nebo oznámení o zahájení přijímacího řízení.
  • V došlé písemnosti od naší školy chyběla kritéria přijímacího řízení.