Úřední hodiny v době vyhlášeného nouzového stavu

Informujeme studenty, jejich rodiče a veřejnost, že v době vyhlášeného nouzového stavu omezujeme úřední hodiny takto: v pondělí od 9.00 do 12.00  a ve středu od 12.30 do 15.30 hodin. Od 2. 11. 2020 je nezbytné veškeré požadavky řešit nejprve elektronickou formou nebo telefonicky. Děkujeme za pochopení.

Tato aktualita byla publikována 22. 10. 2020 v sekci Aktuality.

Uzavření školy pro všechny žáky od 14. 10. 2020

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací Vláda České republiky svým krizovým opatřením s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 do 1. listopadu 2020 do 23:59 hodin omezuje provoz středních škol formou zákazu osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve školách. Žáci všech tříd naší školy tak od středy 14. října 2020 přechází do režimu distanční výuky.

Tato aktualita byla publikována 13. 10. 2020 v sekci Aktuality.

Vyhlášení voleb do školské rady

Ředitel školy vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, a dalších předpisů volby do školské rady Gymnázia Brno, Vídeňská, příspěvková organizace.
Volby se uskuteční v úterý 10. listopadu 2020 v čase od 13.30 do 16.45 hodin v učebně 106. Návrhy na kandidaturu je možné podávat do 2. listopadu 2020 do 12.00. Kandidatury přijímá ředitel školy prostřednictvím sekretariátu formou vyplněného formuláře kandidatury.
Podrobnosti k vyhlášení voleb do školské rady
Ke stažení – formulář kandidatury 2020
Volební řád do školské rady

Projekt na ústavu robotiky FSI VUT v Brně

V týdnu od 14. do 18. 9. 2020 se několik našich studentů úspěšně zúčastnilo stáže pro nadané studenty v laboratořích ústavu robotiky na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně.
Více se dozvíte na webu VUT v Brně.

Tato aktualita byla publikována 7. 10. 2020 v sekci Akce.

Uzavření školy pro žáky vyššího gymnázia

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje v návaznosti na vládou České republiky vyhlášený nouzový stav nařídila mimořádné opatření č. 3/2020, kterým s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 do 18. října 2020 do 23:59 hodin omezuje provoz středních škol formou zákazu osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve školách. Toto opatření se nevztahuje na žáky konající povinnou školní docházku, tedy žáky tříd 1.F, 1.G, 2.F a 2.G.  Žáci všech ostatních tříd přechází do režimu distanční výuky. Dále se omezuje provoz školy tak, že součástí prezenčního vzdělávání není zpěv a sportovní činnosti.

Tato aktualita byla publikována 2. 10. 2020 v sekci Aktuality.

Poděkování našim mladým sportovcům

Za školní rok 2019/2020 byla Vídeňka zásluhou chlapců 1. a 2. ročníku šestiletého studia, kteří reprezentovali naši školu v řadě sportovních soutěží, vyhlášena 2. nejúspěšnější školou v městě Brně.
Za vynikající reprezentaci naší školy jim děkujeme a přejeme další úspěšnou sportovní kariéru!

Tato aktualita byla publikována 25. 9. 2020 v sekci Soutěže.

SVĚTLUŠKY 2020

Letos se naši studenti opět zapojili do tradiční celorepublikové charitativní akce Světluška. Nabízeli veřejnosti reklamní předměty a vybírali tak peníze do fondu pro nevidomé děti. Vinou koronavirové situace byly tentokrát aktivní pouze 2 skupiny, a to ze 4.F a z 5.F. Přesto se podařilo vybrat celkem 8.151 Kč. Děkujeme!

Tato aktualita byla publikována 22. 9. 2020 v sekci Akce.

Dílny SOČ

Od 15. do 18. září proběhly ve dvou skupinách Dílny SOČ, kterých se účastnily téměř tři desítky našich motivovaných studentů. V praktických workshopech si mohli upevnit své rétorické dovednosti, zdokonalit prezentační schopnosti, naučit se pracovat s vhodnou odbornou literaturou a proniknout více do tajů Středoškolské odborné činnosti. Těšíme se proto na budoucí výsledky jejich několikaměsíčních projektů!

Tato aktualita byla publikována 17. 9. 2020 v sekci Aktuality.

Adaptační kurzy

Na začátku září absolvovali nově přijatí žáci našeho gymnázia adaptační kurzy. Jejich cílem je usnadnění přechodu na střední školu a vytvoření fungujících třídních kolektivů, které jsou orientovány na spolupráci. Program kurzů připravují týmy studentů třetích ročníků – garantů podpory, kteří také vedou jednotlivé aktivity. Pokračujte ve čtení

Skvělá reprezentace GVID v národním kole SOČ

Ve dnech 13. a 14. června 2020 proběhlo národní kolo Středoškolské odborné činnosti. V novém formátu, který si vynutila koronavirová krize, naši školu skvěle reprezentovali Šárka Odstrčilová (5.F), Petr Měřínský (5.F), Jan Macháček (5.G) a Dan Geržičák s Markem Hradilem (5.G). Šárka vybojovala v oboru č. 8 (Ochrana a tvorba životního prostředí) vynikající 3. místo. Petr si svým projektem z oboru č. 17 (Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory) zajistil 7. místo. Osmou pozici si zasloužil Honza v oboru č. 13 (Ekonomika a řízení). A v oboru č. 10 (Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace) Dan s Markem obsadili 16. místo.
Blahopřejeme a přejeme další řadu úspěchů v profesním i v soukromém životě!!!
Na odměny pro naše úspěšné studenty přispěje Spolek rodičů.

Skvělé výsledky v krajském kole SOČ

V minulém týdnu dosáhli naši studenti perfektních výkonů v krajském kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Famózní výkony podali zejména Petr Měřínský (5.F), který vyhrál obor č. 17 (Politologie), a Šárka Odstrčilová (5.F) v oboru č. 8 (Ochrana a tvorba životního prostředí) s Janem Macháčkem (5.G) v oboru č. 13 (Ekonomika a řízení), kteří obsadili vynikající druhá místa. A na třetím místě skončili se společnou prací Marek Hradil a Dan Geržičák (5.G) v oboru č. 10 (Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace). Kompletní výsledky přináší přiložená tabulka. Postupujícím do národního kola držíme palce a děkujeme všem našim studentům, že se tak brilantně popasovali s náročnými soutěžními podmínkami!

Tato aktualita byla publikována 19. 5. 2020 v sekci Soutěže.

Vynikající výsledky v soutěži Člověk a společnost

Naši studenti vybojovali vynikající výsledky se svými projekty SOČ v republikové soutěži Člověk a společnost. Kategorii Výzkum zcela opanovali, když obsadili 1. až 9. místo. Velký díky také patří jejich konzultantům! Výsledky jsou v přiložené tabulce.
Blahopřejme!!!

Můžete se podívat na video https://www.youtube.com/watch?v=Mpy4JfMfcyI&feature=youtu.be
a na facebookové stránky https://www.facebook.com/SOCIOCON/

Tato aktualita byla publikována 19. 5. 2020 v sekci Soutěže.

Rozšíření úředních hodin

Informujeme, že po skončení nouzového stavu na území ČR byly opět rozšířeny úřední hodiny – každý pracovní den v čase 7.45–11.45 a 12.45–15.30.

Tato aktualita byla publikována 18. 5. 2020 v sekci Aktuality.

Informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole

Informujeme, že v sekci Studium – Maturita 2020 byly zveřejněny bližší podrobnosti k obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách – rozvrh plánovaných konzultací, vzor čestného prohlášení a opatření přijaté k ochraně zdraví pro maturanty.

Tato aktualita byla publikována 5. 5. 2020 v sekci Aktuality.