Odstávka webového serveru

Upozorňujeme vás, že v pondělí 3. 8. a v úterý 4. 8. může docházet k výpadkům webových stránek z důvodu technické údržby serveru. Týká se to také Moodlu. Děkujeme za pochopení.

Tato aktualita byla publikována 28. 7. 2020 v sekci Aktuality.

Přejeme krásné letní prázdniny!

Spolu s velkým poděkováním za pracovní nasazení a velkou míru osobní odpovědnosti v uplynulém školním roce přejeme všem našim studentkám a studentům, jejich rodičům a všem kolegyním a kolegům příjemné prožití zasloužených letních prázdnin.
Připomínáme, že nový školní rok společně zahájíme (netýká se nových 1. ročníků) v úterý 1. září 2020 od 8.55 třídnickými hodinami. Těšíme se na shledanou!

Tato aktualita byla publikována 30. 6. 2020 v sekci Aktuality.

Úřední hodiny během letních prázdnin

Provozní doba kanceláře školy v období letních prázdnin bude každou středu od 9.00–12.00 hodin.
Ostatní dny je budova školy uzavřena. Administrativní záležitosti přijímacího řízení (zápisové lístky, přebírání rozhodnutí) lze řešit po vzájemné telefonické domluvě.

Tato aktualita byla publikována 30. 6. 2020 v sekci Aktuality.

Skvělá reprezentace GVID v národním kole SOČ

Ve dnech 13. a 14. června 2020 proběhlo národní kolo Středoškolské odborné činnosti. V novém formátu, který si vynutila koronavirová krize, naši školu skvěle reprezentovali Šárka Odstrčilová (5.F), Petr Měřínský (5.F), Jan Macháček (5.G) a Dan Geržičák s Markem Hradilem (5.G). Šárka vybojovala v oboru č. 8 (Ochrana a tvorba životního prostředí) vynikající 3. místo. Petr si svým projektem z oboru č. 17 (Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory) zajistil 7. místo. Osmou pozici si zasloužil Honza v oboru č. 13 (Ekonomika a řízení). A v oboru č. 10 (Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace) Dan s Markem obsadili 16. místo.
Blahopřejeme a přejeme další řadu úspěchů v profesním i v soukromém životě!!!
Na odměny pro naše úspěšné studenty přispěje Spolek rodičů.

Opatření k ochraně zdraví – třídnické hodiny a konzultace

Od 10. června 2020 je na naší škole znovu umožněna osobní přítomnost žáků na třídnických hodinách a konzultacích. Zde je k dispozici materiál obsahující shrnující základní opatření k ochraně zdraví žáků a zaměstnanců školy. Vzor formuláře čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, které musí každý žák před vstupem do školy předložit, si můžete vytisknout zde.

Tato aktualita byla publikována 8. 6. 2020 v sekci Aktuality.

Informace pro uchazeče o studium

Vážení uchazeči, vážení rodiče,
informujeme vás o termínech konání testů jednotných přijímacích zkoušek – čtyřleté studium v pondělí 8. června 2020, šestileté studium v úterý 9. června 2020. Testy na naší škole budou konat ti uchazeči, kteří na přihlášce uvedli naši školu jako první v pořadí, nebo jim naše škola byla určena CERMATem. Těmto uchazečům byly v úterý 19. 5. 2020 odeslány běžnou poštou informace o přidělení evidenčního čísla, kritéria přijímacího řízení a také kompletní informace s termínem a časovým harmonogramem.
Uchazečům, kteří u nás testy konat nebudou byla odeslána zásilka pouze s informacemi o přiděleném evidenčním čísle uchazeče a kritéria přijímacího řízení.
Prosíme všechny uchazeče, kterým by zásilka nebyla v nejbližších dnech Českou poštou doručena, aby nás kontaktovali elektronicky (vedeni@gvid.cz) nebo telefonicky na tel.: 543421751.

Skvělé výsledky v krajském kole SOČ

V minulém týdnu dosáhli naši studenti perfektních výkonů v krajském kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Famózní výkony podali zejména Petr Měřínský (5.F), který vyhrál obor č. 17 (Politologie), a Šárka Odstrčilová (5.F) v oboru č. 8 (Ochrana a tvorba životního prostředí) s Janem Macháčkem (5.G) v oboru č. 13 (Ekonomika a řízení), kteří obsadili vynikající druhá místa. A na třetím místě skončili se společnou prací Marek Hradil a Dan Geržičák (5.G) v oboru č. 10 (Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace). Kompletní výsledky přináší přiložená tabulka. Postupujícím do národního kola držíme palce a děkujeme všem našim studentům, že se tak brilantně popasovali s náročnými soutěžními podmínkami!

Tato aktualita byla publikována 19. 5. 2020 v sekci Soutěže.

Vynikající výsledky v soutěži Člověk a společnost

Naši studenti vybojovali vynikající výsledky se svými projekty SOČ v republikové soutěži Člověk a společnost. Kategorii Výzkum zcela opanovali, když obsadili 1. až 9. místo. Velký díky také patří jejich konzultantům! Výsledky jsou v přiložené tabulce.
Blahopřejme!!!

Můžete se podívat na video https://www.youtube.com/watch?v=Mpy4JfMfcyI&feature=youtu.be
a na facebookové stránky https://www.facebook.com/SOCIOCON/

Tato aktualita byla publikována 19. 5. 2020 v sekci Soutěže.

Rozšíření úředních hodin

Informujeme, že po skončení nouzového stavu na území ČR byly opět rozšířeny úřední hodiny – každý pracovní den v čase 7.45–11.45 a 12.45–15.30.

Tato aktualita byla publikována 18. 5. 2020 v sekci Aktuality.

Informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole

Informujeme, že v sekci Studium – Maturita 2020 byly zveřejněny bližší podrobnosti k obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách – rozvrh plánovaných konzultací, vzor čestného prohlášení a opatření přijaté k ochraně zdraví pro maturanty.

Tato aktualita byla publikována 5. 5. 2020 v sekci Aktuality.