Z historie naší školy

Historické kořeny našeho gymnázia nepřímo sahají až do roku 1883, kdy byla na Poříčí 5 zřízena pobočka českého gymnázia z tehdejší Alejní ulice dnes známé jako tř. Kpt. Jaroše. Probíhala zde nejprve výuka několika tříd nižšího gymnázia. Roku 1885 se tato pobočka stává samostatným nižším gymnáziem, v roce 1898 pak získává i vyšší stupeň a právo konat maturity. Po dalších 40 let je ústav znám jako I. státní reálné gymnázium nebo neoficiálně také jako starobrněnské gymnázium.

V roce 1929 byla škole postavena na adrese Poříčí 31 vlastní budova podle projektu prof. Syřiště za více než 4 milióny tehdejších korun (dnes je sídlem Fakulty sportovních studií MU). Nové prostory byly moderně koncipovány. Tehdejší studenti využívali 14 učeben, zvláštní místnosti pro výuku fyziky, chemie, kreslení a rýsování. K dispozici byla též tělocvična, venkovní hřiště a sprchy. V tomto období byl život školy spojen s působením mnoha vynikajících osobností.

Na konci 19. století řídil gymnázium národopisec a filolog František Bartoš. Určitou dobu zde vyučoval i Leoš Janáček. Mezi absolventy byli klasický filolog Vladimír Groh, spisovatel František Kožík, lékaři Jan Vanýsek a Jan Navrátil, dirigent František Belfín, architekt Ivan Ruller či předseda ústavního soudu Zdeněk Kessler. Po skončení okupace, kdy budovu užívala německá policie, obnovilo I. státní reálné gymnázium své působení na Poříčí 31.

 

František Bartoš
František Bartoš (1837–1906)

Po roce 1948 proběhlo v Československu několik koncepčních změn středního školství, které se dotkly i předchůdce naší školy – starobrněnského gymnázia. Nejvýraznější byla proměna na tzv. jedenáctiletou střední školu. V padesátých letech padlo rozhodnutí o výstavbě nového areálu pro tuto instituci.

Novodobé dějiny gymnázia na Starém Brně tak začínají 1. září 1957, kdy byla slavnostně otevřena zcela nová školní budova na tehdejší Koněvově 47. Krátce poté dochází k další organizační proměně. Po sloučení s jedenáctiletou střední školou na Mendlově náměstí v roce 1961 vzniká tzv. Střední všeobecně vzdělávací škola (SVVŠ) určená pro žáky od 15 do 19 let. Hned následující školní rok 1962/63 je zřízena specializace se zaměřením na programování a obsluhu počítacích strojů, která patří do vzdělávací nabídky školy dodnes. V roce 1968 je název opět změněn na gymnázium, docházka je ze tří let prodloužena na čtyři roky. V září 1970 přešlo na naší školu několik tříd ze zrušeného gymnázia na Opuštěné ulici. Následující rok založila paní prof. Miluše Kleinová studentský pěvecký sbor Mladí madrigalisté. V roce 1977/78 je otevřena specializovaná třída pro vrcholové sportovce.

Mezi významné absolventy školy patří celá řada osobností kulturního, společenského, sportovního, vědeckého a politického života. Namátkou můžeme uvést herce Miroslava Donutila, Tomáše Matonohu, zakladatele divadla COMICA ECONOMICA doc. Bohumíra Štědroně z Karlovy univerzity, mistryni světa na kladině v americkém Foth Worthu v roce 1979 Věru Černou, někdejšího primátora města Brna Petra Duchoně či ministra zdravotnictví Tomáše Julínka.

Nejnovější „dějiny“ školy po roce 1989 jsou spojeny s několika proměnami studijních plánů. Hned od roku 1990 je obnoveno víceleté studium. V této době se škola také orientuje na několik studijních větví – tradičně programátorskou, přírodovědnou a humanitní. Od roku 1992/93 je tato koncepce nahrazena orientací na dva programy studia – programátorské a všeobecné. Specializace je studentům umožněna volbou z velkého množství volitelných předmětů ve dvou posledních ročnících studia.  K 1. červenci 2004 bylo sloučeno Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 a Gymnázium, Brno, Táborská 185 do jednoho subjektu s tím, že vzniklé odloučené pracoviště na Táborské 185 je postupně opouštěno. V budově na Vídeňské 47 se uskutečnily rozsáhlé rekonstrukční práce, jako výměna oken, modernizace topného systému, byla započata rekonstukce elektroinstalace apod. Od 1. 7. 2015 škola mění název na Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace.

Ředitelé školy od roku 1957:
PhDr. Karel Hanák (1957–1960)
PhDr. Josef Kolomazník, Csc. (1960–1989)
RNDr. Pavel Čermák (1990–1991)
RNDr. Jaroslav Veverka (1991–1994)
PhDr. Jarmila Červenáková (1994–2004)
RNDr. Pavel Faltýsek (2004–2014)
Mgr. David Andrle (od roku 2014)

V Brně 25. 7. 2006
Zpracoval: Mgr. Jindřich Svoboda

Použité informační zdroje:
http://www.brno.cz/halo-brno/text.php?clanek=448, 25.  7.  2006 (článek již smazán)
20 let, 1957–1977, Gymnázium Koněvova Brno
30 let, 1957–1987, Gymnázium Koněvova Brno
40 let, 1957–1997, Ročenka Gymnázia Brno-Vídeňská