Virtuální spolupráce s Chien Kuo Taiwan

Studenti několika tříd GVID se zapojili do spolupráce přes polovinu zeměkoule s prestižní střední školou Taipei Municipal Chien Kuo Senior High School na Taiwanu. Ve čtvrtek 18. května navázali na předchozí e-mailovou komunikaci a poprvé se se svými novými přáteli setkali tváří v tvář při online meetu. Nejenže si procvičili svou angličtinu, ale získali i originální vhled do kultury, vzdělávacího systému a života tohoto vzdáleného ostrova.