Spolupráce s Masarykovou univerzitou

Partnerství ve vzdělávání

Masarykova univerzita zahájila na jaře roku 2006 projekt Partnerství ve vzdělávání, kterým chce rozvinout užší spolupráci mezi Masarykovou univerzitou a středními školami v České republice a zahraničí.

Ve školním roce 2006/2007 v rámci tohoto projektu proběhly tyto akce:

  • Den otevřených dveří na MU zahrnující návštěvu fakult a pracovišť pro studenty, výchovné poradce a pedagogy.
  • Výjezdní setkání pro výchovné poradce. Toto školení (kariérové vzdělávání) organizuje MU ve spolupráci s MŠMT ČR a Asociací školských poradců a proběhlo v roce 2006 v Telči a v roce 2007 ve Šlapanicích.
  • Zasílání elektronického newsletteru určeného studentům s informacemi o studiu, novinkách a zajímavostech na MU. Osobní prezentaci MU na škole. Součástí bylo představení studia na MU a testů k přijímacímu řízení.
  • Dodání zpětné vazby škole. Představuje poskytnutí statistické informace o úspěšnosti absolventů školy při přijímacím řízení na MU pro akademický rok 2007/2008, a to do 30. 11. 2007, pokud tyto informace nebudou v kolizi s ochranou osobních údajů.
  • Výroční konference ředitelů partnerských středních škol a vedení MU.