Informace poskytnuté na žádost

29. 3. 2022
Dne 29. 3. 2022 byly na základě žádosti ze dne 22. 3. 2022 poskytnuty oprávněnému žadateli informace ohledně legálního způsobu boje.
11. 2. 2019
Dne 11. 2. 2019 byly na základě žádosti ze dne 11. 2. 2019 poskytnuty oprávněnému žadateli informace o formě stravování zajišťovaného školou dodavateli stravy.
12. 12. 2017
Dne 12. 12. 2017 byly na základě žádosti ze dne 4. 12. 2017 poskytnuty oprávněnému žadateli v plném rozsahu informace o výši nákladů spojených se zřízením a provozem dočasných šaten po dobu rekonstrukce suterénních prostor školy.
11. 10. 2016
Dne 11. 10. 2016 byly na základě žádosti ze dne 23. 9. 2016, doplněné dne 30. 9. 2016 poskytnuty oprávněnému žadateli v plném rozsahu informace o platu a odměnách ředitele školy, statutárního zástupce ředitele školy a zástupce ředitele školy v kalendářním roce 2015.