Pokračování virtuální spolupráce s Chien Kuo Taiwan

meet s TaiwanemŽáci GVID pokračují v úspěšné spolupráci s prestižní střední školou Taipei Municipal Chien Kuo Senior High School na Taiwanu. Po loňském zahájení online meetu, kdy šlo zejména o navázání komunikace a představení obou škol, rozšířili žáci letos společné aktivity o prezentace obou škol, sídelních měst i obou států a soutěžní kvíz.
Ve čtvrtek 21. 3. proběhne další online setkání, při kterém budou studenti ve skupinách v angličtině debatovat o vybraných společenských tématech.

Tato aktualita byla publikována 21. 3. 2024, v sekci Akce.