Zájezd do jižní Anglie

účastníci exkurzePlný autobus nadšených studentů se vrátil v neděli 30. 4. 2023 z týdenního zájezdu do jižní Anglie. Studenti jsou plni dojmů z návštěvy přímořských městeček na anglické riviéře, drsné krajiny v národním parku Dartmoor, prohlídky biomů v ojedinělé botanické zahradě Eden project, průzkumu působivé scenérie v ruinách hradu Tintagel spojovaném s legendárním králem Artušem a mnoha dalších zajímavých míst. Všechny nové poznatky mohli prodiskutovat se „svou“ anglickou rodinou, kde strávili 5 nocí a nahlédli tak do života a zvyklostí Britů.
Děkujeme Spolku rodičů za příspěvek na cestu a už těšíme se na příští cestu do Walesu.