Dějepisná olympiáda – 52. ročník

Logo GVID pro školní rok 2022/2023Dne 30. března 2023 se v budově KÚ JMK Cejl 73 konalo krajské kolo dějepisné olympiády. V letošním 52. ročníku studenti prověřovali své znalosti na téma „Rozdělený svět a Československo v něm – 1945–1992“.
Naši školu zde úspěšně reprezentoval Šimon Ševčík ze třídy 2. G. Ve velké konkurenci jihomoravských škol získal krásné 18. místo.
Šimonovi srdečně blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Zároveň děkujeme i Spolku rodičů za finanční příspěvek na cenu.