Školní přehlídka Středoškolské odborné činnosti

naši sočkařiVe středu dne 22. 2. 2023 se na naší škole uskutečnila již tradiční školní přehlídka SOČ, v rámci níž mají studenti třetích ročníků možnost odprezentovat výsledky své odborné badatelské činnosti nejenom před odbornou porotou, složenou primárně z akademických pracovníků nebo odborníků na dané téma, ale též před publikem, tvořeným jako vždy ze žáků druhých ročníků, kteří tak mají jedinečnou příležitost inspirovat se výkony svých spolužáků z vyšších ročníků. Na základě této neocenitelné zkušenosti se tak podařilo nejenom vybrat nejlepší odborné práce v daných oborech, ale samotní prezentující tak získali i cennou zpětnou vazbu od jednotlivých členů poroty, která jim bude bezesporu přínosem a motivací pro další odborný rozvoj.

V prvním bloku prezentací zvítězila v oboru č. 4 (Biologie a vědy o zemi) studentka třídy 3. A Marie Kovárová, v oboru č. 9 (Strojírenství, hutnictví a doprava) student třídy 5. F Radek Lang, v oboru č. 10 (Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace) studentka třídy 6. G Linda Ráheľová, v oboru č. 13 (Ekonomika a řízení) student třídy 3. A Jakub Staněk a v oboru č. 14 (Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času) studentka třídy 5. G Eliška Hoplíčková.

Ve druhém bloku prezentací zvítězila v oboru č. 6 (Zdravotnictví) studentka třídy 3. B Anna Vrbská, v oboru č. 7 (Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství) studentka třídy 3. B Silvie Kresová, v oboru č. 15 (Teorie kultury, umění a umělecké tvorby) student třídy 3. B Pavel Žalud, v oboru č. 16 (Historie) student třídy 5. G Ondřej Kučera a v oboru č. 17 (Filozofie, politologie a ostatní společenskovědní obory) student třídy 3. A Jan Hierman.

Všem účastníkům bychom touto cestou rádi ještě jednou poděkovali za vzornou přípravu a reprezentaci naší školy před jednotlivými odbornými porotami a popřáli jim hodně úspěchu a štěstí při další badatelské činnosti v rámci (nejenom) vyšších kol Středoškolské odborné činnosti.

V neposlední řadě bychom rádi poděkovali Spolku rodičů za finanční příspěvek pro naše úspěšné SOČkaře.