Počty odevzdaných přihlášek ke studiu

Logo GVID pro školní rok 2022/2023Informujeme o počtech přijatých přihlášek ke dni 3. března 2023, 15.30 hodin:

čtyřleté studium: 283 (předpokládaný počet přijímaných 60)
šestileté studium: 448 (předpokládaný počet přijímaných 60)