Příspěvky pro Spolek rodičů

QR kód pro platbu příspěvku SRVážení rodiče, výše příspěvku pro školní rok 2022/2023 byla Shromážděním Spolku rodičů GVID dne 4. října 2022 schválena ve výši 600 Kč. Prosíme o laskavé uhrazení příspěvku na účet: 153444825/5500. Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte jméno, příjmení studenta a jeho třídu, variabilní symbol 0016. Pokud použijete připojený QR kód, nezapomeňte, prosím, upravit zprávu pro příjemce, abychom věděli, od koho jsme příspěvek obdrželi.
Dopis rodičům