Skvělá reprezentace GVID na Genderiádě

naše úspěšné žákyněV republikové soutěži na téma genderové rovnosti se výborně dařilo našim studentkám s jejich projekty SOČ. Adéla Krejčířová, Sára Pařilová, Viktorie Beránková a Aneta Husáková (všechny 3. A) obsadily 2. až 5. místo, a to např. s tématy Vnímání trans a nebinárních lidí křesťanskou populací adolescentů nebo Gender v jazykových učebnicích pro SŠ.
Studentkám blahopřejeme a děkujeme!

Tato aktualita byla publikována 27. 6. 2022, v sekci Soutěže.