Poděkování Spolku rodičů GVID

Předmětová komise společenských věd děkuje Spolku rodičů GVID za velkorysé finanční odměny pro studentky a studenty, které/kteří školu úspěšně reprezentovaly/i v mnoha soutěžích se společenskovědní tematikou, a to nejen na školní, okresní a krajské, ale také republikové úrovni. Odměny budou předány třídními učiteli a učitelkami během slavnostního vydávání závěrečných vysvědčení v pondělí 27. června. Děkujeme!