Skvělý úspěch v soutěži Člověk a společnost

V republikové soutěži Člověk a společnost v prestižní kategorii Výzkum dosáhly mimořádného úspěchu se svými projekty SOČ studentky GVID. Tuto kategorii zcela opanovaly a obsadily 1.-10. místo. Zvítězila Rozálie Petlachová (5.F) s prací na téma Proměny života venkovské rodiny ve druhé polovině 20. století z perspektivy orální historie. Druhé místo obsadila Michaela Volejníková (3.B) s projektem Chudoba a její vnímání ve společnosti. Třetí pozici vybojovala Adéla Krejčířová (3.B) se zpracováním tématu Gender v jazykových učebnicích pro SŠ. Na dalších místech se umístily Aneta Sladká, Viktorie Beránková, Sára Božková, Anna Říhová, Sára Pařilová, Magdaléna Putnová a Aneta Husáková (všechny 3.A).
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Tato aktualita byla publikována 29. 4. 2022, v sekci Soutěže.