Dějepisná olympiáda

Po roce a v netradičním termínu (20. ledna 2022) se uskutečnil 51. ročník dějepisné olympiády s tematickým zaměřením „Šlechta v proměnách času“.
Tradičně byla organizována ve dvou kategoriích. V 1. kategorii bylo téma „Šlechta od konce raného středověku do roku 1648“ a pro 2. kategorii bylo téma‚ Středověká šlechta na pozadí dějinných událostí v letech 1648-1948“.
Školního kola se zúčastnilo celkem 17 studentů. V 1. kategorii zvítězila Klára Mitášová z 2.G, na 2. místě se umístil Marek Dvořák z 1.F a 3. místo obsadil Jakub Dojiva z 1.G. Druhou kategorii jednoznačně ovládl Ondřej Kampas z 3.B.
Všem milovníkům historie děkujeme za aktivní účast a všem postupujícím přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Tato aktualita byla publikována 23. 1. 2022, v sekci Soutěže.